Общ. Ракитово няма как да затвори клонът на Банка ДСК – това е частно акционерно дружество със собствена политика на управление

Общината няма как да затвори клонът на Банка ДСК

Това е частно акционерно дружество, което води собствена политика на управление

По повод на появили се коментари в социалните мрежи, че ще бъде затворен клонът на Банка ДСК в град Ракитово, ви информираме, че кметът на община Ракитово Костадин Холянов на 8 януари т.г. е изпратил писмо до председателя на Управителния съвет на Банка ДСК и главен изпълнителен директор г-н Тамаш Хак-Ковач, в което със загриженост и тревога поставя въпроса за затварянето на клона. „ Единственият в нашата община банков клон обслужва гражданите, в т.ч. и социално слаби, хора в неравностойно положение, местни обществени учреждения и др. клиенти. С неговото закриване жителите в община Ракитово и трите населени места-Ракитово, Костандово и Дорково ще останат без банкови услуги и дейността на държавни и общински ведомства ще бъде затруднена.

Липсата на редовен обществен транспорт до съседния град и община Велинград, който е на 10 км, допълнително ще създаде пречки пред хората да ползват ежедневни банкови услуги и да имат на разположение в населеното си място банков клон или офис. Ето защо, уважаеми г-н Хак-Ковач, най-учтиво Ви моля ръководството на управляваната от Вас Банка ДСК да прецизира подобно решение-за затваряне на клона на банката в Ракитово и ако има възможност-той да бъде запазен“. Това е писмото, изпратено от кмета на община Ракитово г-н Костадин Холянов.

От банката подготвят официален писмен отговор, който още не е получен в общинската администрация, но сме длъжни да уточним, че Банка ДСК е частно акционерно дружество и води собствена политика на управление на финансовата институция. В условията на продължаващата в цял свят пандемия заради Ковид-19 и тежката икономическа криза, най-вероятно кредитната институция възнамерява да реорганизира структурата си от клонове и офиси в България. Освен това, Банка ДСК закрива клоновете си и в други градове в страната, така че няма как да се упреква общинското ръководство. Общинският съвет в Ракитово също е изпратил писмо до УС на Банка ДСК, в което умоляват, ако може клонът на банката да остане.

Общинското ръководство на Ракитово многократно е провело разговори и продължава да търси контакти с транспортни фирми, които да поемат превоза на пътници до и от Велинград. Пандемията с коронавируса и липсата на пътникопоток заради затворените училища и онлайн-обучението на децата, обаче са сериозна пречка да се реши въпроса с обществения превоз в Ракитово.

 

Пресцентър Община Ракитово 12.01.2021 г.

Ari Kremen

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: