Общ. Ракитово: Социалните услуги по ОП “Развитие на човешките ресурси” ще се ползват още 6 м.

Общ. Ракитово: Социалните услуги по ОП “Развитие на човешките ресурси” ще се ползват още 6 м.

Удължен е срокът по програмата Патронажна грижа +
Хората от населените места в община Ракитово ще могат да ползват социалните услуги по ОП “ Развитие на човешките ресурси” още шест месеца.
Проектът изтича в края на този месец, но беше удължен с допълнително споразумение до края на януари следващата година.
Целите на програмата са по два компонента: осигуряването на подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания с услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности на територията на община Ракитово, във връзка с разпространението на COVID-19.
За реализацията се осъществят два вида дейности, разпределени в направления, които посрещат нуждите на лицата от целевите групи на проекта.
Общата стойност на проекта за целия времеви период е 233 000 лева.
снимкa и информация: официална фб-страница
на Г. Холянов – кмет на общ. Ракитово

Още новини

Loading Facebook Comments ...