Обявен е Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Пазарджик

 Обявен е Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Пазарджик

Със Заповед на Главния секретар на МВР е обявен  Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Пазарджик на вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:

 

  •  полицай – старши полицай – 5 (пет) вакантни длъжности;

  •  полицай – старши полицай (водач на патрулен автомобил) – 2 (две) вакантни длъжности;

  •  младши автоконтрольор – II-I степен – 3 (три) вакантни длъжности.

За допълнително запознаване с условията за кандидатстване може да бъде посетена интернет страницата на Дирекция „човешки ресурси“ МВР или да се потърси на място в звено „Човешки ресурси“ при ОДМВР-Пазарджик, гр. Пазарджик, площад „Съединение“ №3

velingradnews

Свързана публикации