Обявява се грипна епидемия в област Пазарджик

 Обявява се грипна епидемия в област Пазарджик

Във връзка с повишаването на заболяемостта от остри респираторни заболявания и грип на територията на област Пазарджик, достигнала епидемични стойности, се обявява грипна епидемия и се въвеждат със заповед на директора на РЗИ Пазарджик д-р Д. Савов временни противоепидемични мерки, за периода от 26.01.2024 г. до 02.02.2024 г:

  1. Преустановяват се плановите консултации на здрави бременни жени и деца;
  2. Преустановяват се профилактичните прегледи и задължителните имунизации и реимунизации, които се извършват от общопрактикуващите лекари;
  3. Преустановяват се посещенията на външни лица/свижданията в лечебните заведения за болнична помощ и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни;
  4. Провежда се стриктен ежедневен филтър в детските заведения и училищата, за недопускане на деца с клинични симптоми на грип и ОРЗ, като откритите болни деца се връщат по домовете им. Да не се допускат до работа заболели лица от персонала на детските и учебни заведения. Извършване на двукратна текуща дезинфекция на повърхности и често проветряване на помещенията.

На този етап не се налага преустановяване на учебните занятия в училищата в област Пазарджик.

От РЗИ Пазарджик препоръчват носенето на маски при посещения в лечебните заведения, аптеките и закрити обществени места със струпване на много хора.

Във връзка с профилактика на грипа, специалистите от РЗИ Пазарджик напомнят, че поддържането на лична хигиена и спазване правилата на респираторния етикет са от изключителна важност, както здравословното хранене и спазването на ежедневен режим.