Одобрени са две предложения за промени в Областната транспортна схема на общините Ракитово и Сърница

travel, tourism, road trip and passenger transport – tour bus parked outdoors

Одобрени са две предложения за промени в Областната транспортна схема на общините Ракитово и Сърница

Под председателството на Заместник областния управител Петър Белчев  днес в Областна администрация Пазарджик се проведе заседание на Областната комисия по транспорт. В заседанието участваха представители на: общински администрации, Областен отдел „Автомобилна администрация“, Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, Национален съюз на превозвачите.

Бяха одобрени две предложения за промени в Областната транспортна схема:

–           Предложение на Община Сърница за утвърждаване на едно маршрутно разписание по нова автобусна линия Велинград – Сърница с часове на движение от Велинград 17:30 и от Сърница 6:30.

–           Предложение на Община Ракитово за намаляване обема на превозите по автобусна линия Велинград – Ракитово, както и промени в съществуващи маршрутни разписания. Часовете, които са одобрени от комисията за линията са следните: от Велинград 7:20; 10:20; 14:30; 17:30 и от Ракитово 6:50; 9:45; 12:50; 16:50.

Членовете на комисията препоръчаха на Община Ракитово да разработи маршрутно разписание с по-късен час на тръгване от Велинград, за да се поеме по-големия пътникопоток във вечерните часове след 17:30.

Одобрените от комисията предложения се утвърждават от областния управител и се изпращат на заинтересованите общини. Превозите по утвърдените разписания ще бъдат възложени на превозвачи от страна на общините Сърница и Ракитово.

Още новини

Loading Facebook Comments ...