Омбудсманът Мая Манолова организира обществена дискусия по проблемите на децата с увреждания

 Омбудсманът Мая Манолова организира обществена дискусия по проблемите на децата с увреждания

Омбудсманът Мая Манолова организира обществена дискусия на тема „Достъпът на децата с увреждания до правата им – реални проблеми и възможни решения“.

Форумът ще се проведе в понеделник, 21 ноември 2016 г., от 11 часа в институцията на омбудсмана  – гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ № 22.

Участници в дискусията са изпълнителният директор на Агенцията за хора с увреждания Минчо Коралски, представители от Столична община, от министерствата на труда и социалната политика и здравеопазването, от Агенцията за социално подпомагане, Държавната агенция за закрила на детето, Комисията за защита от дискриминация, експерти от  Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към МС, от Центъра „Фонд за лечение на деца“, специалисти от неправителствени организации.

Обсъждането е организирано в три модула, в които акцент ще са услугите за личен и социален асистент, социално-икономическата закрила, помощно-техническите средства и медицинските изделия. Специално внимание ще бъде обърнато и върху нефункциониращите регистри за статистическа информация.

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: