Онлайн инициатива на ЦПЛР-ОДК и МКБППМН Велинград до 16-11-2020

Онлайн инициатива, организирана от Център за подкрепа за личностно развитие и Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, посветена на Международния ден на толерантността 16 – ноември.

Срок за изпращане на рисунките: 16.11.2020 до 13:00 часа.

Награди са осигурени за най-оригиналните и интересни творби.
Рисунките изпращайте на:

odk.velingrad@abv.bg,

Фейсбук страница „ЦПЛР-ОДК-Велинград“

 

 

Общинска администрация Велинград

12-11-2020

Ari Kremen

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: