ООН: 6 април – Международен ден на спорта за развитие и мир в света

“Спортът се превърна в световен език, общ знаменател, който разрушава всички стени, всички бариери. Това е световна индустрия, чиито практики могат да имат широко въздействие. Преди всичко, това е мощен инструмент за напредък и развитие.”Бан Ки-Мун, Генерален секретар на ООН от 2007 до 2017 г.

Това не е първото действие на ООН в тази насока – преди това 58-мата сесия на Общото събрание на ООН обявява 2005-та година за Международна година на спорта и физическото възпитание за насърчаване на образованието, здравеопазването, развитието и мира.

Спортът, подчертава се в Резолюция A/67/L.77, има потенциала да допринесе за постигането на Целите на хилядолетието за развитие. В качеството му на инструмент за образование, развитие и мир, спортът може да поощрява сътрудничеството, солидарността, толерантността, разбирателството, социалното включване и по-доброто здраве на местно, национално и международно ниво. Още повече, честването на този ден е знак за разбирането на ООН, че спортът може да окаже положително въздействие върху напредъка в областта на правата на човека и социалното и икономическото развитие.

Ролята на Международния Олимпийски комитет

Много организации в системата на ООН, включително Международния форум за спорта, мира и развитието, организиран съвместно със Службата на ООН за спорта за развитие и мир, вече са установили партньорства с Международния олимпийски комитет. Мисията и ролята на Комитета, изложени в Олимпийската харта, поставят спорта в услуга на човечеството и насърчават мирното общество и здравословния начин на живот, като спортът се обединява с културата и образованието за защита на човешкото достойнство без каквато и да е дискриминация.

Честването е широко подкрепяно от МОК, който „цени възможността му да признае приноса на спортните организации за социална промяна и човешко развитие“. 6 април е възможност за Комитета да акцентира върху начина, по който атлетите и олимпийското движение използват спорта, за да благоприятстват мира между държавите, но и разбирателството между хората.

История на Международния ден на спорта за развитие и мир

В исторически план спортът е играл важна роля във всички общества, независимо дали е под формата на състезания, физическа активност или игра. Но човек може да се запита: какво общо има спортът с ООН? Всъщност спортът представлява естествено партньорство за системата на ООН.

Спортът като основно право

Правото на достъп и участие в спорт и игри отдавна е признато в редица международни конвенции. През 1978 г. ЮНЕСКО описва спорта и физическото възпитание като „основно право за всички“. Но и до днес правото на игра и спорт твърде често се пренебрегва.

Спортът като мощен инструмент

Спортът е мощен инструмент за укрепване на социалните връзки и мрежи и за насърчаване на идеалите за мир, братство, солидарност, ненасилие, толерантност и справедливост.

Спорт и мир

Спортът като универсален език може да бъде мощен инструмент за насърчаване на мира, толерантността и разбирателството чрез обединяване на хората през границите, културите и религиите. Нейните присъщи ценности като работа в екип, справедливост, дисциплина, уважение към противника и правилата на играта се разбират по целия свят и могат да бъдат използвани в развитието на солидарността, социалното сближаване и мирното съжителство.

Спортните програми позволяват срещи на неутрална територия и в среда, в която агресията може да се контролира, регулира и трансформира и по този начин улеснява сближаването и помирението между противоположни страни.

Въпреки че самият спорт не може да спре или реши остър конфликт, той представлява гъвкава среда за постконфликтна работа и изграждане на мир, както и предотвратяване на конфликти.

Спорт и устойчиво развитие

Спортът се оказа икономически ефективен и гъвкав инструмент за насърчаване на целите на мира и развитието. От създаването на ЦХР през 2000 г. спортът играе жизненоважна роля за укрепването на всяка от осемте цели, факт, който е признат в много резолюции на Общото събрание. В Програмата за устойчиво развитие към 2030 г. ролята на спорта за социалния прогрес се признава допълнително:

„Спортът също така е важен фактор за устойчиво развитие. Ние признаваме нарастващия принос на спорта за осъществяването на развитието и мира в насърчаването на толерантността и уважението и приноса, който допринася за овластяването на жените и младите хора, индивидите и общностите, както и за целите на здравеопазването, образованието и социалното приобщаване.“

 

подбрано от редактор: www.vip-velingrad.com

 

Ari Kremen

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: