Опознаване на нови хоризонти, придобиване на знания и умения в избраните професии в ИСУ „Методий Драгинов“, с. Драгиново.

 Опознаване на нови хоризонти, придобиване на знания и умения в избраните професии в ИСУ „Методий Драгинов“, с. Драгиново.

В периода от 26 март до 09 април 2023 г. учениците по проект 2022-1-BG01-KA122-VET-000077141 – „Да придобиеш опит е важно“ – от специалност „Автотранспортна техника“, преминаха успешно своето практическо обучение по две обучителни програми: „Автомеханици“ и „Конструиране на Е-бъги“. Обучение по същия проект преминаха и учениците от специалност „Производство на облекло от текстил“.
Обучението за учениците от „Автотранспортна техника“ се проведе в Лайпциг, Германия, а за учениците от „Производство на облекло от текстил“ в Брага, Португалия. В тези практически обучения взеха участие ученици от Средно училище „Методий Драгинов“ в село Драгиново. То е финансирано по програма “Еразъм +” от ЕС, КД1, сектор Професионално образование.

Придобитите знания и умения от учениците от „Автотранспортна техника“ с програма „Автомеханици“ са: да откриват повреди или неизправности в системите на превозното средство; как да извършват работи по поддръжката според спецификациите, като използват функционални схеми, четат паметите за грешки и документират работните стъпки; как да подготвят моторните превозни средства за изискваните от закона проверки, да проверяват тяхната техническа изправност и експлоатационна безопасност, да документират дефектите и да предприемат мерки за отстраняването им; как да тестват, оценяват и ремонтират силови агрегати, включително системи за управление на двигателя, изпускателни системи, спомагателни възли, трансмисия на мощност и системи на каросерията.

Учениците с обучителна програма „Конструиране на Е-бъги“ усвоиха следните знания: работа с различни метални материали; техники за ръчна и механична металообработка: нарязване, рязане, пилене или огъване, пробиване, фрезоване, шлайфане; как да четат технически чертежи и таблици; как да прехвърлят измерванията върху детайлите; как да изберат машинни инструменти според изискванията на материала, който ще се обработва, стабилността на обработка и геометрията на детайла; как да тестват и подготвят, сглобяват и разглобяват компоненти и възли в съответствие с функцията им, съгласно технически документи за монтаж и демонтаж.

Придобитите знания и умения от учениците от „Производство на облекло от текстил“ са: създаване на готови изделия и променяне на дизайна, където е необходимо; производство на мостри; боядисване и печат на текстил; идентифициране и избор на платове; работа със специални машини и съоръжения за влаготоплинна обработка като – автомат машина, филет машина, копчарка машина, илик машина, различни преси за подлепване, паровъздушни манекени и др.; как се организира модно ревю.

Реализирането на този проект е още една стъпка към осъществяване основната цел на училището – да осигури качествено и атрактивно приобщаващо образование и обучение в реална работна среда от висококвалифицирани преподаватели, чрез иновативни съвременни методи на преподаване и висока трудова адекватност на пазара на труда. Друга цел на проекта е да насочим подрастващите да са информирани в избора на бъдещи професии в съответните професионални области и възможност за осъществяване на изнесени учебни практики в чужбина.

След завършване на обучението участниците получиха „Europass“ и „Learning agreement“сертификати, признати от Европейската комисия. През учебната 2023/2024 г. СУ “Методий Драгинов” ще продължи да работи и по други проекти с актуална тематика по програма “Еразъм+”.

 

ИСУ „Методий Драгинов“

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

%d bloggers like this: