Определени са защитените детски градини и училища в област Пазарджик за учебната 2023/2024

 Определени са защитените детски градини и училища в област Пазарджик за учебната 2023/2024

Със свое решение №23 от 22 януари Министерски съвет прие Списък със защитените детски градини и училища в Република България за учебната 2023/2024 година. Областният управител Валентина Кайтазова подкрепи пред МОН направените от кмета на община Батак инж. Георги Харизанов и кмета на община Сърница Неби Бозов становища по първоначалния проект, който предвиждаше изключване на училища и детски в населени места от двете общини. В резултат на общата им аргументирана позиция, не се допусна отпадане от списъка на образователни институции и се запазиха условията за равен достъп до предучилищно и училищно образование чрез определяне на защитени и средищни ДГ и училища в област Пазарджик.

Със статут на защитени детски градини и защитени училища в Област Пазарджик за учебната 2023/2024 година са следните образователни институции, по общини:

  • Община Батак: Детска градина „Катя Ванчева“ – гр. Батак, с деца в задължителна предучилищна възраст, Основно училище „Климент Охридски“ в с. Фотиново, с ученици от I до VII клас включително;
  • Община Велинград: Основно училище „Христо Ботев“ – с. Абланица, с ученици от I до VII клас включително, Основно училище „Д-р Петър Берон“ – с. Биркова, с ученици от I до VII клас включително, Детска градина „Кокиче“ – с. Грашево, с деца в задължителна предучилищна възраст, Основно училище „Васил Левски“ – с. Грашево, с ученици от I до VII клас включително, Обединено училище „Васил Левски“- с. Кръстава, с учениците от VIII до Х клас включително, Обединено училище „Иван Вазов“ – с. Пашови, с ученици от I до VII клас включително, Детска градина „Юрий Гагарин“ – с. Света Петка, с деца в задължителна предучилищна възраст, Средно училище „Христо Смирненски“ – с. Света Петка, с ученици от I до VII клас включително;
  • Община Панагюрище, Основно училище „Свещеник Недельо Иванов“ – с. Поибрене, с ученици от I до VII клас включително;
  • Община Стрелча: Детска градина „Д-р Стайко Стайков“ – гр. Стрелча, с деца в задължителна предучилищна възраст;
  • Община Сърница: Основно училище „Г. С. Раковски“ – с. Медени поляни, с ученици от I до VII клас включително, Основно училище „Никола Вапцаров“ – с. Побит камък, с ученици от I до VII клас включително, Детска градина „Мир“ – гр. Сърница, с деца в задължителна предучилищна възраст, Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Сърница, с ученици от I до Х клас включително.

В Списъка на защитените детски градини и училища общо за страната, за учебната 2023/24 година, са включени 264 институции – 106 защитени детски градини и 158 защитени училища.