Осем кметове от региона декларираха добри доходи

 Осем кметове от региона декларираха добри доходи

Добро имотно и финансово състояние отчитат някои от кметовете в Пазарджишка област. Това става ясно от подадените декларации пред Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Кметът на Пазарджик Тодор Попов е декларирал кредити и заеми към банки и физически лица в размер на 20 хил. лв. Съпругата му Силвия Попова също има задължения. Нейните кредити са 8 и възлизат на близо 230 хил. лева. Тя има дялове и в 5 варненски дружества, както и в едно пазарджишко. Силвия Попова е посочила още сумата от 120 938 лв. от трудови доходи, 3 750 лв. от друга стопанска дейност и 938 831 лв. от „прехвърляне на права или имущество“. Семейство Попови имат и две къщи в Паталеница (262 хил. лв), както и два апартамента в Пазарджик (82 хил. лв).

Кметът на Панагюрище Никола Белишки е посочил, че има налични парични средства от 60 хил. лв, а съпругата му има 10 хил лв. Соня Белишка има банкови влогове от заплати и дарения в размер на над 100 хил.лв. Кметът Белишки има ипотечен кредит за 54 176 лв., трудовите му доходи са в размер на 34 253лв, а тези на жена му – 9 915 лв.

Кметът на Септември Марин Рачев е посочил в декларацията си доходи в размер на 17 979 лв. Цялата сума е придобита от съпругата му Васка Рачева – 14 979 лв. от трудови доходи и 3000 лв. от „наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество“. Като налични парични средства Рачев е посочил сумата от 83 хил. лв. от върнат заем, а съпругата му – 36 800 лв. от „заем/заплата/други“. В графа вземания са посочени 189 хил. лв. от „местни лица“. Марин Рачев е посочил заем от банка в размер на 10 хил. евро, а съпругата му има заем към физически лица в размер на 100 хил. лв. Семейството има апартамент в Пазарджик (31 хил. лв.), придобит със заеми и част от къща, която е придобита безвъзмездно, както и с още един апартамент в Пазарджик, за който имат безвъзмездно право на ползване. Чрез устна уговорка пък семейство Рачеви са придобили джип и лек автомобил.

Кметът на Батак Петър Паунов е посочил трудови доходи за 2017 г. от 23 980 лв. Съпругата му Васка Паунова има 20 370 лв, както и 139 802 лв. „от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество“, става ясно от декларацията на кмета. Семейството се е сдобило и с апартамент в гръцкия град Кавала за 62 хил. лв. Той е станал собственик и на 3/4 идеални части от имот в Батак и на 1/4 от друг парцел също в Батак. Съприугата му Васка Паунова пък също е станала собственичка на два имота на язовир „Батак“. Петър Паунов е закупил и мерцедес за 4 200 лв. с пари от заплатата си, а съпругата му разполага с налични 37 хил. лв. Тя е станала и собственик на дружество в Ихтиман на стойност 5 000 лв.

В декларацията си кметът на Брацигово Петко Петков има налични парични средства в размер на 10 252 лв., които са му от заплата, както и сумата от 20 180 лв от трудови доходи.

Кметът на Велинград Костадин Коев е декларирал сума от трудови доходи в размер на 20 523 лв. Станал е собсвтеник и на парцел, който му е дарен безвъзмездно и е на стойност 44 914 лв.

Кметът на Пещера Николай Зайчев има налични парични средства в размер на 45 хил.лв, които са му от наследство. Кметът има и банков депозит в размер на 9 266 лв. Трудови доходи в размер на 16 537 лв, както и 9 266 от други източници. Възстановени са му 8 283 лева от пътуване до Брюксел. Съпругата му Величка Ачева има дялово участие в дружество „Инфолийд“ Еоод.

Кметът на Ракитово Костадин Холянов е декларирал трудови доходи в размер на 24 772 лв. Доходите на съпругата му Цветанка Холянова от стопанска дейност като едноличен търговец са 124 455 лв. Семейството притежава и 12 парцела в Батак на стойност 1 270 лв.

Празни декларации са подали кметовете на общините Белово, Лесичово, Стрелча и Сърница. От тях става ясно, че Костадин Варев, Серьожа Лазаров, Стойно Чавов и Неби Бозов нямат дори доходи от заплати.

http://telemedia.bg

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: