Велинград – Новини и актуална информация www.vip-velingrad.com
  • НАЧАЛО
  • novini
  • ОТЗВУК: Отново за водохващане и водопровод “Самоводица”
novini Uncategorized

ОТЗВУК: Отново за водохващане и водопровод “Самоводица”

Във вестник “Темпо” беше публикувана статия от г-н Георги Пашов във връзка с водопровод “Самоводица”. Понятна е носталгията на старото поколение каменчани към този водопровод изграден още през 1926 година.

Реших да взема отношение, след като в продължение на три дни, с помощта на настоящи и бивши специалисти от ВКТВ, направихме замервания и проверки по цялото трасе. Водохващането е тип каптажно (15 броя каптажи). От каптажите до събирателната шахта водата се отвежда с каменинови тръби. През 2004 година една част около 100 метра от камениновите тръби е подменена с ПВЦ маркуч Ф 75. Това е подобрило водосбора в събирателната шахта до 2,08л в секунда по данни от замервателен протокол от 2004 година. При сегашното замерване се установи, че в събирателната шахта влизат около 2,5 литра/секунда. От лявата страна на шахтата, където камениновите тръби не са подменени, имаше течове. Течове имаше и при най-горните над шахтата каптажи. Като се има предвид, че сега е най-сухият сезон, отстраняването на течовете ще подобри значително водосбора. Това може да се постигне, като и останалата част от камениновите тръби се подмени с маркуч.
От тези замерени 2,5 литра/секунда във водоема “Нежовица” се вливаше под 1литър/секунда. По трасето на тръбопровода има ползвания от ловен дом “Самоводица” и 5 броя общодостъпни чешми. Краново регулируема е в момента чешмата под ловния дом и тази от Набор 1934, останалите текът постоянно. По този начин се запълва водопровода над крана и от най-близкия въздушник има постоянен теч, а след крана към водоема има намалено пропускане. В определени моменти в сухия период от водата се ползва и за допълнително аериране на рибарника под ловния дом.
Като имам предвид, че проблемът с недостига на питейна водаще се задълбочава, трябва да се използват всички технически възможности, за да се подобри ползването от този водопровод. Водоемът “Нежовица” е твърде малък (само 350 куб.м.) при това нараснало потребление. Вярно е, че и всичко възможно да се направи, тази вода няма да стига. Но този водопровод не трябва да се отписва, трасето е здраво и има възможност да поеме подобрен водосбор без загуби.
Само така ще се облекчи носталгията на старото поколение каменчани.
Венцислав Еличин, зам.-председател на Общински съвет – Велинград, председател на ВМРО

Related posts

Кметът на Велинград ще пее тази вечер „Бяла роза“

Из под перото на Герасим Попов ІІ

Отново нов шеф на ГЕРБ във Велинград, общинските събрания преди Националната конференция са преполовени