Отчетен доклад за дейността на общинската организация на БЧК- гр. Ракитово за 2020 г. и за периода 2016-2020 г.

О Т Ч Е Т Е Н     Д О К Л А Д

за

дейността на общинската организация на БЧК – Ракитово за 2020 г. и отчетен период 2016-2020 г.

Отново дойде денят, в който да направим анализ на отминаващата година и на поредният четиригодишен период. Събрали сме се днес, за да отчетем дейността на Общинската организация на БЧК-Ракитово за периода: края на 2019 и настоящата 2020 год. и отчетни

я период 2016-2020 г., ще проведем избор на ръководните и контролни органи в съответствие с определения в устава нов четиригодишен мандат, както ще приемем насоки за работата за следващите четири години и план за работа на организацията през 2021 год.

За съжаление отминаващата 2020 година ни поднесе изненадващо изпитание – борба с една нова болест, която засегна голяма част от населението в световен мащаб, а именно Covid-19. Въпреки предприетите предпазни мерки от Министерството на здравеопазването и Правителството ни за ограничаване на разпространението на тази болест, броят на заразените се увеличава, а така също и на смъртните случаи.

Към така споменатият проблем от здравно естество, се прибавят и фактори, свързани с утежненото положение с икономически, социален, битов и ценностен характер, бедствени, кризисни и други ситуации, както в нашата страна, така и в международен план. Броят на лица и семейства, останали без подслон или без доходи, поради невъзможност за реализация на пазара на труда за дълъг период от време не намаля, а напротив се увеличи. Една от причините в момента са критичните обстоятелства причинени от заразата Covid-19, а от там идва и нуждата за подпомагането на пострадалите по някакъв начин.

Гореизложените проблеми представляват реални предизвикателства за страната, като цяло, които правят все по-необходима активната намеса на представителите на гражданското общество и най-вече на тези от хуманитарния сектор.

Именно тук е ролята на Български червен кръст, който е най-голямата и устойчива обществена организация, предоставяща по ефективен начин услуги, дейности и подкрепа на постоянно увеличаващияг се брой уязвими членове на общността. В тази изключително рискова среда, с много и силно уязвими хора, БЧК дава своя достоен принос за справяне с извънредната ситуация, в която се намираме. Както безброй пъти от създаването си, организацията е на своя пост. Български Червен кръст веднага пренастрои дейността си, за да бъде в помощ и подкрепа във връзка със създалата се ситуация с Covid-19.

Дейността на Общинската организация на БЧК-Ракитово, като част от голямата, добре подготвена и авторитетна

хуманитарна червенокръстка организация също даде своя принос за подпомагане на хора в нужда, заради този нововъзникнал проблем с непознатата до сега болест.

Отминаващата 2020 година, както и предишните отново премина в условията на икономическа, финансова и социална криза, което както знаем се отразява най-негативно на хората, които влизат в групата на уязвимите членове на общността, а именно самотните възрастни хора, децата и младежите в риск, хората с увреждания, хронично болните и етническите малцинства.

На територията на Общ. Ракитово работят 5 дружества, доброволците са над 25 човека. Проведени са 2 заседания на Общинското ръководство, има няколко излъчвания в местната кабелна телевизия „Деймос-ТВ” и 4 прессъобщения в общинският вестник отбелязващи: получаването и раздаването на хранителни продукти на хората получили енергийни помощи за периода 2017/2018 год., поредната инициатива на младежите от БМЧК-Ракитово – „Седмица на добротата” за набиране на хранителни продукти и раздаването им на възрастни хора от града, доставянето на хранителни пакети получени от БЧК-Пазарджик на нуждаещи се граждани в общината до домовете им, поради кризисната ситуация с Covid-19 и за информационна кампания на доброволците към БМЧК-Ракитово във връзка с 26 юни – Международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици. Редовно в официалната фейсбук страница на СУ „Св. Кл. Охридски“-гр. Ракитово се отразяват инициативите на БМЧК-Ракитово.

Т. г. първите доставки на хранителни продукти от интервенционните запаси на ЕС се получиха месец януари. Те се раздадоха на правоимащите лица получили енергийни помощи за периода 2017/2018 г.или на 875 човека общо за гр. Ракитово, гр. Костандово и с. Дорково. Комлектът от 16 вида хранителни продукти съдържаше: брашно, ориз, олио, спагети, кутии зелен фасул, леща, зрял фасул, конфитюр, лютеница, консерви с грах, домати, гювеч, говеждо в собствен сос, говежди кюфтета, пиле фрикасе и риба.

Във връзка с извънредните обстоятелства причинени от появата на Коронавируса, през месеците април и май бяха подпомогнати с хранителни продукти възрастни хора над 65 г. – 27 човека и семейства и самотно живеещи лица по списък от РДСП от Общ. Ракитово – 35 човека. Т

ези продукти бяха подготвени от Обл.съвет на БЧК-Пазарджик, доставиха се в Общ. Ракитово с общински превоз и след разпределянето им по видове и определена бройка или по 30 кг. на човек се разнесоха по домовете на хората, фигуриращи в списъците. В помощ за раздаването се включиха 6 човека от доброволците към БЧК-Ракитово и 2 служители от Общ.администрация.

Поредният транш беше за хората получили енергийни помощи за периода 2018/2019 г. и се достави през октомри месец. Хранителните продукти се раздаваха по два списъка. Първият списък беше за 362 човека от гр. Ракитово, на които се полагаха комлект от 16 вида, различен брой продукти. Вторият списък беше за 83 човека, на които се полагаха същите като вид и брой продукти, но двойно. От всички правоимащи в двата списъка, хранителни пакети дойдоха да получат 413 души. Всички те взеха по 1 пакет ориз и леща, 1 кутия лютеница, 1 конфитюр, 1 консерва говеждо в собствен сос, по 2 консерви дом.пюре, грах и гювеч, по 3 консерви зелен фасул и риба, 2 консерви пиле фрикасе и говежди кюфтета в бял сос, по 3 пакета спагети, захар и брашно и 3 бутилки олио. Същите продукти получиха и се раздадоха на правоимащи хора от Кметсвата в гр. Костандово и с. Дорково или общо за общината хранителните си пакети са взели 700 човека, като 97 от тях по два пакета.

Лично от Живко Дишков – директор на Обл.съвет на БЧК-Пазарджик ни бяха доставени и хигиенни материали, като маски, ръкавици, дезинфектант и гел за ръце за поддържане на хигиена и дезинфекция, за предпазване от евентуално заразяване с Коронавирус от хората, които обслужвахме при раздаването на хр.продукти.Те бяха на стойност 270.85 лв.

На 12.11.2020 г. ни бяха докарани готово опаковани хранителни пакети на обща стойност 1152.00 лв. и такива с хигиенни материали на стойност 474.48 лв. за 36 човека от гр. Ракитово пострадали по някакъв начин от заразата Covid-19.

Получихме и 15 броя хранителни пакети за деца в риск, на стойност 150 лв., които раздадохме на 15 деца от социално слаби семейства.

През юни месец от Областната централа на БЧК-Пазарджик получихме 9 бр.кутии с фурми на стойност 17.08 лв., 2 кашончета с десерт Кит Кат на стойност 83.66 лв., 20 стека с Кока Кола, на стойност 87.28 лв. и 3 бр. кутии с крем „Нивея” на стойност 7.03 лв. В началото на месец юли от БЧК-Пазарджик получихме и се раздадоха също така кашони с различни видове десерт „ЛАЙЪН” на обща стойност 1683.37лв. В края на същият месец пък получихме 18 бр. десерт „Киндер” на стойност 56.16 лв., 40 бр. пакетчета краве масло на стойност 130 лв., 1 кофичка с телешки бульон на стойност 97.70 лв. и 20 бр. почистващ препарат „Доместос” на стойност 88.40 лв.

През месец август отново от Областната централа на БЧК-Пазарджик получихме кашон с 12

бр. шоколадов десерт в бутилка на стойност 179.88 лв., 144 бр. млечен шоколад на стойност 115.20 лв., 1 кашон с мини кроасани какао на стойност 5.83 лв. и 4 кашона с „Бейк Ролс” пицети на стойност 14.52 лв.

От всички гореизброени продукти различни бройки и видове получиха: доброволци към БЧК, младежите към БМЧК-Ракитово, кметствата в гр. Костандово и с. Дорково, Център за настаняване от семеен тип, Център за деца с увреждания „Св.Стилиян”, р

аботници от временна заетост изпратени от АСП-Ракитово, служители към Община Ракитово и индивидуални бенифициенти.

Тази година събраният членски внос от членовете на ОбС на БЧК е 350 лв.

На територията на Общ. Ракитово има 5 училища. Всяка година в тях обществените възпитатели с взаимодействието на МКБППМН към Общ. Ракитово, чиито секр. е Петя Стефанова по график се провеждат срещи с различни класове, на които се изнасят презентации, провеждат се беседи, прожектират се филми на теми, касаещи борбата с всички застрашаващи зависимости на младите хора /алкохол, тютюнопушенето, наркотичните вещества/.

Т. г. въпреки извънредните обстоятелства заради Covid-19, налагащи онлайн обучение за учениците, обществените възпитатели са провеждали беседи по темите също онлайн. Надявам се, че след цялата информация, която получават тези млади хора те ще бъдат по-отговорни към себе си, своето здраве и бъдещето си и няма да се оставят да бъдат подлъгани от измамното „върховно чувства на блаженство”, което уж носят наркотиците, цигарите и алкохола. За това е необходимо да се правят все по мащабни кампании, които да им отворят очите за истината и никога да не посягат към тези три вредни порока.

В изпълнение на Националния календар за извънучилищни дейности на Министерство на образованието и науката, в училищата на всяка община трябва да се провеждат подготовка и обучения за помощ при бедствия и аварии. В тази връзка в Ракитово се сформират ученически санитарни постове и медико-санитарни формирования в СОУ „Св.Климент Охридски”, които вземат участие в общинските и областни кръгове от ученическото състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации” провеждащо се в гр.Пазарджик.Тази година, поради създалата се извънредна ситуация заради Коронавирусът не са провеждани такива състезания.

През изминалият отчетен период обхващащ годините 2016 до 2020 работата на Общин

ска организация на Български червен кръст – Ракитово премина така:

Още от началото на мандата ми, като председател на ОбС на БЧК-Ракитово – 2012 г., дейността на общинската организация не е спирала, а напротив се развива в положителна насока.

Отчетният четиригодишен период 2016/2020 г. премина така: през 2016 год. месец ноември от Областната централа в Пазарджик получихме за раздаване 3 кашона с мъжки ризи, 2 кашона с палта и сака, 3 кашона с панталони и 2 кашона с трикотажни блузи. Дрехите бяха раздадени на над 30 индивидуални бенефициента, но тъй като размерите на дрехите бяха различни трудно се намериха точните им притежатели. Бяха получени и раздадени също така – 20 броя паста за зъби Signal и 20 бр.детски пасти за зъби Dental.

Както всяка година преди Коледните и Новогодишни празници – декември месец 2016 г. отново получихме от Обл. Съвет на БЧК-Пазарджик коледни подаръци на стойност 287 лв., които се раздадоха на 50 деца от социално слаби семейства.

През същият месец получихме и 10 бр. пакети с хранителни продукти и подаръци, които зарадваха 10 деца с увреждания и от социално слаби семейства.

В началото на 2017 год. месец януари бяха доставени хранителни продукти от интервенционните запаси на ЕС и те се раздадоха на правоимащите лица получили енергийни помощи през 2016 год. В първият транш, комлектът от 10 вида хранителни продукти се раздадоха на 633 човека от Ракитово, на 268 човека от гр.Костандово и на 147 човека от с.Дорково или общо 10480. При втори транш, получен април месец същите продукти се раздадоха на хора от допълнителните списъци, както следва: Ракитово – 65 човека, Костандово – 26 човека и Дорково – 20 човека – общо на 111 човека.

Април месец от Областната централа на БЧК-Пазарджик получихме 30 бр.паста за зъби „Тотал”, 30 бр.паста за зъби „Signal”, З0 бр. крем за лице, 30 бр. пакетчета с балсам за коса, 16 бр. крем против бръчки на обща стойност 145.96 лв., с които зарадвахме 130 индивидуални бенефициенти.

През месец ноември отново от Областната централа в Пазарджик получихме за раздаване 30 бр. мъжки ризи, 2 кашона с дамски комлекти, поли и сака, 3 кашона с дамски ризи, 2 кашона с трикотажни блузи и 300 броя малки пасти за зъби „Signal. Една част от дрехите предадох за раздаване на кметствата в Костандово и Дорково, а останалите раздадох на много индивидуални бенефициенти, на хора с увреждания от Съюза на глухите и др.

Не искам да подмина едно дарение, което направи наш съгражданин, живеещ в гр.Велинград – Стоян Црънчалиев, Той ми предаде, като дарение произвеждани в негова бивша фирма плетени детски дрехи, като: зимни клинчета, бебешки комлекти от блуза и панталонки, бебешки ританки и шапки, шапки с ръкавички и блузи. С тези дрешки успяхме да зарадваме много деца, за което благодарим от сърце на дарителя.

През 2018 година в изпълнение на „Съпътстващи мерки” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ“ –  дейности, предвидени в допълнение към разпределянето на хранителни продукти, в Община Ракитово се проведоха 3 групови срещи с хора от основните целеви групи, като те бяха информирани по темите: „Балансиран режим на хранене”, „Управление на семейния бюджет” и наболялата тема за телефонните измами. Извършиха се и индивидуални консултации по тези съпътсващи мерки, на голяма част от хората, взели хранителни продукти. Реализирането на мерките е една от спецификите на подпомагането от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. 

В тази връзка, доставката на хранителни продукти от интервенционните запаси на ЕС, за раздаване от БЧК в град Ракитово, започна на 26 март. В списъка бяха включени хора, получили отопление за 2016 год., хора с увреждания, такива отглеждащи приемни деца и родители на първокласници получили парични средства поради нисък доход.

Всеки бенефициент получи 7 вида хранителни продукти или общо по 16 кг. и 300 гр. По списъци, предоставени от Социални грижи – Ракитово, правоимащите хора в общината от гр.Ракитово, гр.Костандово и с.Дорково бяха 1 130 човека. От тях 1 021 човека получиха хранителните си пакети, а 109 не, по различни причини. Остатъка на склад, плюс нови количества от продуктите, се докараха и раздадоха по списък на 95 човека от трите центъра в гр.Ракитово: Център за рехабилитация за хора с увреждания „Св.Вмчца Неделя”, Център за деца с увреждания „Св.Стилиян” и Център за настаняване от семеен тип.

Общото количество на докараните и раздадени хранителни продукти е 18 тона и 442 кг.

Месец декември 2017 г., както всяка година преди Коледните и Новогодишни празници отново получихме от Обл. Съвет на БЧК-Пазарджик коледни подаръци на стойност 117.35 лв., които се раздадоха на 30 деца от социално слаби семейства.

Отново 30 броя Коледни подаръци получихме и в началото на януари 2018 г., които зарадваха други малки и по-големи момичета и момчета, на стойност 1 173.48 лв.

На 17.01.2018 г. получихме и 20 кутии с млечен десерт „Киндер”, на стойност 744.00 лв., които се разпределиха за трите населени места и десертите се раздадоха на над 300 човека.

Септември месец от Областната централа на БЧК-Пазарджик отново получихме за раздаване 4 кашона с различни по вид мъжки ризи, на стойност 348.058 лв., 2 кашона с нови ризи на стойност 105.40 лв. и 2 кашона със смесени дамски дрехи, всичко на обща стойност 1603.244 лв. Част от дрехите предадох за раздаване на двете кметства в с.Дорково и гр.Костандово и на социално слаби хора и на много индивидуални бенефициенти.

Доставката на хранителни продукти от интервенционните запаси на ЕС през 2019 г. се извърши на 10.01. В списъка бяха включени хора получили отопление за 2017 год., хора с увреждания, такива отглеждащи приемни деца и родители на първокласници получили парични средства поради нисък доход. По списъци правоимащите хора в общината бяха 1007 човека. От тях 608 – от гр.Ракитово, 235 – от гр.Костандово и 164 – от с.Дорково.

Всеки бенефициент получи 16 вида хранителни продукти или общо по 24 кг. на всеки. От общата бройка правоимащи, хранителните си пакети получиха 927 човека. Останалите 80 невзети бяха на живущи в гр.Ракитово. Хората от Костандово и Дорково взеха на 100 % продуктите си.

Остатъка от хранителните продукти, плюс допълнителни количества от тях се закараха и раздадоха по списък на 94 човека от трите центъра в гр.Ракитово: Център за рехабилитация на хора с увреждания „Св.Вмчца Неделя”, Център за деца с увреждания „Св.Стилиян” и Център за настаняване от семеен тип. Общото количество на докараните и раздадени хранителни продукти беше 24 тона и 215 кг.

Мога да кажа, че всяка година раздаването преминава сравнително спокойно, всеки човек е обслужен бързо и получава полагащите му се хранителни продукти, благодарение на доброволците, които вече няколко години помагат, независимо от условията, в които се намираме. Сърдечно благодаря на Емилия Карамоллова, Катерина Бешева, Албена Амшириина, Албена Утева и Адриана Кушлова за помощта! Не на последно място благодаря и на доброволците от гр.Костандово и с.Дорково – хора отговорни, с добри сърца и обществено съзнание, без които раздаването на хранителните продукти там би било трудно.Това са Иво Кердаков, Росица Толупова, Аспарух Попов и Захарина Бозева.

Тази година, през м. януари, получихме коледни подаръци от Обл. Съвет на БЧК-Пазарджик на стойност 312.93 лв. Въпреки, че беше след Коледните и Новогодишни празници, отново зарадвахме 50 деца от социално слаби семейства, които останаха доволни и щастливи.

С радост мога да отбележа, че създадената Българска младежка червенокръстка организация – Ракитово от ученици към СУ „Св.Климент Охридски” развива доброволческата си дейност много отговорно, дейно и активно. От създаването й на 13 май 2015 год., инициативите, проведените акции и други дейности все повече се увеличават.

През 2017 година дейността на БМЧК-Ракитово протече така:

По случай Денят на влюбените – 18 февруари доброволците раздадоха информационни брошури и презервативи на учениците от горните класове.

По случай християнският празник Великден момичетата от младежката организация съвместно с други ученици от СУ „Св.Климент Охридски” и от ОУ „Хр.Ботев” взеха участие в рисуване и боядисване на яйца, което се проведе пред ОНЧ „Будилник-1898”. Инициативата се проведе по моя инициатива, като председател на Общ.съвет на БЧК – Ракитово, в партньорство с Ани Митева – библиотекар към читалището. Яйцата, боите и няколко козунака бяха дарение от две частни фирми с хранителни магазини. Едната дари 90 броя яйца и 17 бр.малки козунака, а другата дари 30 бр. яйца, 3 бр. бои за яйца и 2 козунака. След като бяха нарисувани и оцветени, великденските яйца и козунаците бяха занесени и подарени на Клуб на пенсионера, Дневен център на деца с увреждания „Св.Стилиян”, на Център за възрастни хора – гр.Ракитово и на пенсиониран бивш читалищен служител. По този начин, макар и с малко бяха зарадвани много хора предпразнично за един от най-светлите християнски празници.

На 01 декември – Световен ден за борба срещу спин,  доброволците от БМЧК съвместно с учителката по Биология и здравно образование г-жа Галя Димова, медицинското лице към училището и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, организираха интерактивна беседа на учениците от 9 до 11 клас, раздаваха информационни материали, червени панделки – символ на тази кампания и презервативи на ученици от горните класове. Също така изработиха информационно табло по темата и табло, на което учителите оставяха своите послания за успешен и разумен живот на младите хора.

За Коледа доброволците, с помощта на г-жа Галя Димова, заедно с ученици от клуб „Светът на природата” и клуб „Млад пътешественик” от СУ „Св.Климент Охридски” гр. Ракитово с ръководител г-жа Лиляна Добрева, организираха и проведоха много успешна акция за събиране на пакетирани хранителни продукти, под мотото „Седмица на добротата”. Хората бяха щедри и се събраха много и различни по вид хранителни продукти.Всички тези продукти се разпределиха в чанти, закупени от Община Ракитово и се раздадоха на над 35 самотно живеещи хора и хора с трайни увреждания, по списък изготвен и предоставен от служба „Социлни грижи” – гр. Ракитово. С този жест на внимание доброволците от БМЧК-Ракитово успяха да зарадват тези самотни, възрастни хора и да внесат поне малко топлина в сърцата им и подсигуряване на жизненоважни хранителни продукти преди празниците.

През 2018 година инициативите на БМЧК бяха следните: провеждане на акция „Дари мартеница” по случай 1-ви март, като младежите вързаха мартеници на служителите от общинска администрация Ракитово и на граждани намиращи се в сградата.

По случай 8-ми март – Световен ден на жената, с дарени собствени средства, червенокръстците закупиха цветя, които подариха на живущите възрастни жени и на работещите дами в Центъра за настаняване от семеен тип и тези от Детски център за деца с увреждания „Св.Стилиян”.

За втора поредна година, по случай християнският празник Великден, пред ОНЧ „Будилник 1898“ – гр. Ракитово, се проведе рисуване и боядисване на яйца, с активното участие на доброволците от Младежката организация на БЧК, съвместно с ученици – читатели на читалищната библиотека. Благотворителното шарене и боядисване на яйца се състоя на 5 април. И този път яйцата и козунаците бяха подсигурени от мен, като председател на Общински съвет на БЧК-Ракитово.Обърнах се с молба за дарение към няколко частни фирми с хранителни магазини, които от своя страна откликнаха, за което сърдечно благодаря за съпричастността им!

Изрисуваните и оцветени великденски яйца и козунаците бяха разпределени и момичетата от БМЧК ги занесоха по домовете на 24 самотно живещи възрастни хора. Отново, макар и с малко, тези хора бяха зарадвани за един от най-светлите християнски празници.

В краят годината на 19 декември, когато Общинска администрация за поредна година направи тържество във връзка с официалното запалване на коледната елха, доброволците от БМЧК, ръководени от г-жа Галя Димова предложиха на всички присъстващи по чаша горещ чай, за да се стоплят в студената вечер.

За втора поредна година, по случай Коледните празници доброволците организираха и проведоха много успешна акция за събиране на пакетирани хранителни продукти наречена „Седмица на добротата“. Хората отново бяха щедри и се събраха много и различни по вид хранителни продукти. Събраните храни и тази година бяха раздадени на самотно живеещи, болни, възрастни хора в гр. Ракитово, като с този жест на внимание доброволците от БМЧК – Ракитово успяха отново да ги зарадват и да внесат поне малко топлина в сърцата им за празниците.

Важно е да отбележа, че дейността на нашата нова и прохождаща младежка организация е с положителна оценка от страна на Областен съвет на БМЧК-Пазарджик. Доказателство за признанието е включването на доброволците в шестмесечният проект „Стъпка по стъпка – свят без дискриминация”, организиран от Областния съвет. Първият етап е участието им в обучение на тема „Промоция на хуманитарни ценности”, проведено в гр.Пазарджик, а като следващ етап от проекта – доброволците ни сами проведоха обучителни занимания с учениците от 8 до 11 клас в СУ „Св.Климент Охридски”, на тема „Стъпка по стъпка – свят без дискриминация”, което беше едно ново предизвикателство за тях.

И през тази 2019 година дейността на Български Младежки червен кръст продължава много активно.

Мероприятията, които бяха проведени от доброволците намериха широк отзив и подкрепа сред обществеността.

За 1–ви декември 2018 г.- Ден за борба със СПИН и за 14-ти февруари 2019 г. – „Св. Валентин“ доброволците от БМЧК изработиха тематични информационни табла, раздаваха материали за превенция на болести предавани по полов път, както и презервативи на големите ученици.

За 1-март младите доброволци организираха акция „Дари мартеница“, като вързаха мартеници на гостите и работещите в Общинска администрация, за 8-ми март пък подариха цветя на дамите, които живеят или работят в Дома за възрастни хора и Центъра за работа с деца с увреждания в гр. Ракитово.

За трета поредна година по случай християнският празник Великден пред читалището в града се проведе рисуване и боядисване на яйца, с активното участие на доброволките от Младежката организация на БЧК, съвместно с ученици – читатели на читалищната библиотека и ученици от ВУИ „Ангел Узунов”. Яйцата и козунаците отново бяха подсигурени от Общинската организация на БЧК чрез дарение от няколко частни фирми с хранителни магазини, които и тази година откликнаха на призива. След като децата изрисуваха и оцветиха великденските яйца, ги разпределихме и заедно с козунаците и други събрани от дарение хранителни продукти бяха занесени от момичетата към БМЧК – Ракитово по домовете на 21 самотно живещи възрастни хора. Отново този жест на внимание към тях много ги зарадва и те изказаха на децата своята благодарност.

На 21 април – „Цветница“, в дворът на църквата „Св.Вмчца Неделя” доброволците организираха акция за набиране на средства за работа с деца в риск. Събраната сума от 316 лв. и 14ст. беше предадена в офиса на Областен съвет на БЧК-Пазарджик.

През месец септември, две седмици преди започване на новата учебна година, доброволците от БМЧК организираха акция за събиране на учебни материали и помагала, които бяха подарени на деца в неравностойно положение от училищата – СУ „Св. Климент Охридски“ и ОУ „Хр. Ботев“.

За отбелязване Ден на благотворителността 19.10 доброволките бяха изработили тематично табло, което сложихме във витрината на центъра.

Доказателство за положителната оценка и признанието от страна на Областен съвет на БМЧК-Пазарджик за дейността на нашите доброволци е включването на 2 момичета – Маргарита Латева и Ивана Кошева в лятна обучителна лагер-школа за доброволци към областния БМЧК – гр.Пазарджик.

А най-голямото признание е присъдената Национална младежка награда за проявени „Благородство и доблест” 2019 на дванадесетокласничките тогава, а сега студентки – Анна Накова и Симона Кюкчиева, активни доброволки към БМЧК. Те бяха избрани при огромна конкуренция между номинирани повече от сто деца от цялата страна. Двете момичета доказаха, че са милосърдни, добри, честни, с гражданска отговорност и доблест, и макар че са още млади са вдъхновяващ пример за всички.

Предложението за награда на нашите момичета беше от страна на Община Ракитово и на мен, като председател на Общински съвет на БЧК-Ракитово за активната им доброволческа дейност.

На 13 юни в двореца Врана се проведе тържествена церемония по връчване на Националната награда. Като домакин и патрон на събитието присъства Негово величество Симеон Сакскуборготски.

Анна и Симона получиха лично от Негово величество своя заслужен плакет, а след това и се снимаха с него за спомен.Всички наминирани получиха, като награда и един уикенд в курорта Пампорово.

Дейностите на доброволците към БМЧК-Ракитово за 2020 г. бяха: на 14 февруари – Ден на влюбените момичетата раздадоха на служителите от Общ. администрация Ракитово червени сърца с хубави пожелания за празника. На 02.03 вързаха мартеници на служителите в общинска адинистрация и граждани.По случай Международният ден на жената 8-март поднесоха цветя на възрастните жени в „Дом за настаняване от семеен тип” и на служителките в него.Във връзка с Международният ден за борба със злоупотребата с наркотици – 26.06, доброволките бяха направили тематично табло, което сложих във витрината на центъра.Те бяха подготвили и статия информираща за причинените вреди от употребата на наркотични вещества, която се публикува в Общински вестник – Ракитово.

За заслуги в провежданите различни доброволчески инициативи на учениците от БМЧК-Ракитово, на 25.06.2020 г. на тържество по случай дипломирането на дванадесетокласниците в СУ „Св.Климент Охридски” бяха връчени грамоти, подготвени от мен Елена Димова – Председател на Общ.съвет на БЧК на шест от най-активните млади хора, като благодарност за желанието и готовността, с която работят. Грамоти получиха: Мария Пейчинова, Мария Синапова, Мария Кощикова, Елена Гаралова, Ванеса Янева и Петър Ишивов.

Отчитайки изминалият четиригодишен период смятам, че отново е протекъл и приключил успешно. Като председател на Общински съвет на БЧК Ракитово, изказвам своята голяма благодарност на всички членове, симпатизанти, доброволци и партньори, които подкрепяха организацията през тези години и без чиято помощ не би било възможно да се реализират мисията, визията и високо поставените цели на Българския червен кръст.

Ние работeщите в тази голяма организация, сме удовлетворени от факта, че можем да помогнем на нуждаещите се и единствено тяхното признание и благодарност са нашата награда.

Нека бъдем добри един към друг, защото само с човещина и безкористно подадена ръка за помощ можем да се справим с всички възникнали бедствия и проблеми дошли в живота ни!

Пожелавам на всички най-вече здраве и нека сърцата ви са отворени за проблемите на другите, защото фактът че проявяваш съпричастност, че изслушваш човека в нужда и се опиташ да му помогнеш – макар и с малко, но от сърце – това е едно благородно дело!

 

Председател ОбС на БЧК Ракитово: Елена Димова

гр. Ракитово 01.12.2020 г.

Ari Kremen

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: