ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДМВР ПАЗАРДЖИК ПРЕЗ 2016 г.

Противодействие на конвенционалната престъпност

 

През 2016 г. на територията обслужвана от ОДМВР Пазарджик са регистрирани общо 2606 броя криминални престъпления спрямо 2682 за 2015 година, което е със 76 по-малко. Този показател илюстрира устойчивата тенденция за спад на регистрираната криминалната престъпност през последните три години, както и увеличение на разкритите престъпления от 44.11% на 54.5%

 1. Престъпления против личността

 

Регистрираните убийства през отчетния период на 2016 г. са  5 броя, докато за 2015 година те са 17 броя. – намаление с  70.58% Важно е да се отбележи, че всички престъпления за 2016г. са разкрити.

 

 1. Престъпления против собствеността

 

През 2016 г. са регистрирани 1244 бр. престъпления против собствеността, срещу 1430 бр. през 2015 г. – спад със 186 бр. (13%). За трета поредна година ОДМВР – Пазарджик бележи спад по престъпленията срещу собствеността.

Грабежите, извършени на  територията, обслужвана от ОДМВР – Пазарджик през 2016 г. са 19 бр. срещу 32 бр. за 2015 г. – намаление с 40.63 %. През 2016 година са установени 25  извършители на грабежи.

Кражби

През 2016 г. на територията на област Пазарджик са регистрирани 949 бр. кражби на имущество  срещу 1080 бр. през 2015г. – намаление с около 12 %.

Взломните кражби са 198 бр. срещу 232 бр. за 2015 г. – намаление с 14.66 %.

При домовите кражби има регистрирани 226 бр. престъпления за отчетния период при  257 бр. за 2015г. – намаление с 12.06 %.

Регистрираните кражби от магазини през 2016г. са 126 бр. при 118 бр. през 2015 г.

Джебчийските кражби са 33 бр. срещу 61 бр. за 2015 г. – намаление с 45.9 %.

За 2016 година кражбите на селскостопанска продукция и домашни животни съставляват 3.14 % от общорегистрираните криминални престъпления, а за 2015 година – 3.24%. Регистрирани кражби на селскостопанска продукция и животни за 2016 г. са 82 бр. при 87 бр. за 2015 г.

Драстичен е и спадът на измамите. За 2016 г. престъпленията от тови вид са 52 бр. спрямо 80 бр. за 2015 г. – намаление с 28 броя (35%), като по-голямата част от съставляват “телефонни измами”. Основно потърпевши са възрастни хора.

Противозаконно отнемане на МПС – 20 броя за 2016г. спрямо 27 броя през 2015г.

Кражбите на части и вещи от МПС са 79 , а през 2015 г. са 99, като намалението е с 20%.

Престъпленията свързани с разпространение и употреба на наркотични вещества са 200 бр. за 2016г.,  срещу 151 бр. за 2015 г., увеличение с 49 бр. Увеличеният брой на регистрираните престъпления по чл.354а от НК дава основание да отбележим една по-голяма ефективност на противодействието на деянията, свързани с придобиване, държане и разпространение на наркотици. Това е резултат на последователна и целенасочена работа спрямо лицата, извършващи такива престъпления. В тази връзка за отчетния период на 2016 година са проведени 215 специализирани полицейски операции по линията, в резултат на което са задържани общо 184 лица с наркотични вещества срещу 183 операции със 118 задържани лица през 2015 година.

 

 1. Детска престъпност.

В началото на 2016 г. в ДПС при ОДМВР – Пазарджик са се водили  на отчет 258 лица,  като малолетните са били 40 – 32 момчета и 8 девойки, непълнолетните са били  223 – 185 момчета и 38 девойки.

Общо за изминалия период на 2016 г. в ОДМВР – Пазарджик са били водени на отчет 365 малолетни и непълнолетни лица. Горепосочената бройка е с 14 малолетни и непълнолетни повече от същия период на миналата година.

 

 1. Престъпления против стопанството, финасовата данъчната и осигурителната системи.

Регистрираните  престъпления против стопанството общо за ОДМВР – Пазарджик за 2016 г. са 423 бр. Престъпленията против данъчната система са 12 бр. през 2016 г. при 23 бр. за 2015 г. – намаление с 47.82%.

Броя на извършените измами с еврофондове за 2016 г. е 5 бр., докато за 2015 г. броят им е 1. При корупционните престъпления има ръст на регистрираните престъпления 16 бр. престъпления, спрямо 12 бр. за 2015 г.

 

По-характерни реализации и специализирани полицейски операции:

 

През 2016 година в резултат на проведени полицейски операции са разкрити и неутрализирани оранжерии за производство на наркотици /марихуана/ в районите на Пазарджик, селата Синитово, Алеко Константиново и Дюлево. Иззети са над 760 растения с канабис, около 300 килограма зелена и суха листна маса и съцветия. Открити са близо 1000 таблетки с амфетамин, задържани са 8 лица занимаващи се с производство на дрога.

В резултат на усилена работа на криминалистите са установени и задържани извършителите на въоръжен грабеж с прострелване в Пазарджик, извършителите на палежи на офис на частен съдебен изпълнител и лек автомобил на административния ръководител на Районната прокуратура в Пазарджик. Разкрити са убийства извършени на територията на Пазарджик, Велинград, Пещера и село Братаница.

 

 

Охранителна дейност, свързана с опазването на обществения ред и противодействието на престъпността

Ежедневната дейност на служителите е насочена в посока приближаване на полицейските услуги до гражданите. Това се постигна чрез спазване графиците за прием на граждани в изнесените приемни на полицейските инспектори, като за улеснение на гражданите работното време на полицейските и младши-полицеските инспектори се планира на раздвижен график. Осъществявана е целенасочена контролна дейност по пресичане нарушенията на обществения ред, сигнали за нарушаване на нощната тишина, на увеселителни и питейни заведения. При организиране на контрола в състава на групите за проверки в питейните заведения са привличани и представители на РИОКОЗ, ТД НАП, Комисия за защита на потребителите, РДНСК и РСПБЗН.

Периодично се актуализират списъците на самотно живущи възрастни хора. В ежедневната дейност при срещите си с тази рискова група от хора служителите разясняват прийомите на телефонните измами, предпоставките за кражби на имущество, домашни животни и селскостопанска продукция. Предоставят им се ”горещи телефони” за връзка и своевременно сигнализиране на полицейските органи.

 

                      Осигуряване на безопасността на движението по пътищата:

Безопасността на движението е един от основните приоритети в работата на пътна и охранителна полиция в ОДМВР-Пазарджик.

През 2016 г.  на територията обслужвана от ОДМВР – Пазарджик са регистрирани общо 1135 ПТП, като от  тях 263 са тежки с 21 загинали и 324 ранени участници в движението. В сравнение с 2015 г. отчитаме много по-добри показатели на параметрите на пътнотранспортната обстановка, изразяващи се в намаляване  броя на загиналите при ПТП с 11 човека спрямо  предходната година.

 

Съпоставка на констатирани  нарушения по основни видове за  2016 г. сравнени с 2015г.:

 

Административно наказателна дейност Установени Установени Увел./нам.
нарушения нарушения 2016 г. спрямо 2015 г.
2016 г. 2015 г.  
Установени нарушения – общо                            46 134 39 399 6 735
Нарушения на водачите                                                  45 915 39 213 6 702
 – от тях за –превишена  скорост 20 384 19 725 659
 – неспазване предимство, знаци и сигнали 1355 981 374
 – неспазване предимство червен сигнал 116 136 -20
 – отнемане предимство на пешеходец 73 68 5
 – неправилни маневри 590 392 198
 – неправилно спиране и паркиране 1817 1310 507
 – употреба на алкохол – до 1,2 0/00 423 373 50
 – употреба на алкохол – над 1,2 0/00 394 288 106

 

 

Контрол на оръжията, взривните вещества и пиротехническите изделия:

През 2016 година, в резултат на поставените задачи по линия на контрола над общоопасните средства и приоритетите на МВР, на територията на ОДМВР – Пазарджик се активизира работата по това направление, както от служителите по КОС, така и от целия охранителен състав.

През отчетния период са извършени 7884 проверки по линия на контрола над общоопасните средства. Спрямо предходната година броят на проверените обекти и ловци е значително увеличен, като активизирането на превантивната дейност дава отражение върху стриктното спазване изискванията на ЗОБВВПИ и подзаконовите нормативни актове и намаляване броя на инцидентите и произшествията с огнестрелно оръжие. Съставени са 73 акта по административен ред по ЗОБВВПИ. Най-активна е административно-наказателната дейност по линия КОС в РУ – Септември и РУ – Пазарджик, където са съставени по 20 акта.

През 2016 г. на територията на ОДМВР – Пазарджик е иззето незаконно притежавано оръжие и боеприпаси, както следва:

 • дългоцевно оръжие с гладка цев – 6 бр.,
 • дългоцевно оръжие с нарезна цев – 3 бр.;
 • самоделно оръжие – 5 бр.;
 • автоматично оръжие – 1бр.,
 • бойни патрони – 757 бр.;
 • ловни патрони – 118 бр.,
 • 122 бр. капсул-детонатори.

Общо на територията на ОДМВР – Пазарджик от 125 юридически и 7731 физически лица се съхранява и носи 3772 броя бойно, спортно, колекционерско и за културни цели огнестрелно оръжие, и 9248 броя ловно огнестрелно оръжие. Като цяло се наблюдава намаление на притежаваните оръжия (пистолети и револвери) с цел самоотбрана и увеличение на придобитите единици ловно гладкоцевно и нарезно оръжие.

За 2016 година от 355 лица са иззети 179 броя късо нарезно оръжие и 279 броя ловно огнестрелно оръжие, поради изтекъл срок на разрешенията им. На 35 лица са иззети 59 единици оръжие с влезли в сила решения по чл. 155 и 184 от ЗОБВВПИ. Началниците на РУ са отказали издаване на разрешения за дейности с огнестрелни оръжия и боеприпаси на 54 лица през 2016 година спрямо 45 лица за 2015 година.

 

Досъдебно производство

През 2016 година в ОДМВР – Пазарджик са разследвани общо 5162 дела, от които 4350 досъдебни производства по общия ред, 665 бързи производства и 147 незабавни производства. В сравнение с 2015 г. делата по общия ред са увеличени със 277 бр., бързите производства са увеличени с 60 бр., а незабавните с 6 бр.

От общо разследваните през 2016 г. останали от минал период са 585 бр., а новообразуваните са 4577 бр.

Приключени са общо 4474 дела, спрямо 3484 дела за 2015 г. – увеличение с 263 бр. По общия ред са приключените 3668 бр. – увеличение с 184 бр. прямо 2015 г. Приключените бързи производства са 660 – увеличение с 52 бр. спрямо 2015 г. Приключените незабавни производства са 146 бр. – увеличение с 72 бр. спрямо 2015 г.

Качеството на разследването по БП и НП е добро, предвид обстоятелството, че няма върнати за допълнително разследване такива дела.

ОДМВР – Пазарджик е  на второ място по водени незабавни производства, а по бързи производства е на 7-мо място в страната.Образуването на бързи и незабавни производства и през 2016 г. следва да става във всички случаи, които отговарят на законовите изисквания и по-този начин да се постигне осъждане на виновните лица в максимално кратки срокове от извършване на престъпленията.

Всички дела са приключени в законоустановения срок и няма просрочени.

Броят на действията, извършени от полицейски служители по разследвания при условията на чл. 212, ал. 2 от НПК (в неотложност), както и броят на полицейските служители, извършвали действия по разследване, възложени им от прокурор, следовател или разследващ полицай на основание чл. 194, ал. 3 от НПК е огромен. Пълноценно се използват възможностите полицейските органи да извършват първоначални действия по разследването и такива, възложени им от разследващите полицаи. Изключително важен е фактът, че има отлично взаимодействие и комуникация между разследващите полицаи, окръжната и районните прокуратури в областта.

 

            Дейност на ОДМВР – Пазарджик по линия „Миграция”.

През 2016 г. дейността на ОДМВР – Пазарджик беше свързана с противодействие на засиления миграционен натиск върху Р България чрез ограничаване на незаконно пребиваващи на територията на страната чужденци.

В тази връзка се прилагаха най-добрите практики на държавите – членки на ЕС за успешно изпълнение на всички необходими действия, произтичащи от препоръките в докладите за оценка по Шенген на Р. България при административното обслужване на чуждите граждани.

Миграционен натиск по границите на Р. България и напливът на чужди граждани, желаещи да получат хуманитарен статут в Р. България, наложи засилено внимание при административното обслужване и контрол на чуждите граждани от Близкия изток и Африка пребиваващи на територията на ОДМВР – Пазарджик.

През 2016 г. служителите от ОДМВР – Пазарджик са провели в 35 броя СПО. Установени са 112 лица незаконно пребиваващи на територията на областта. За разлика от 2015 г., когато болшинството от мигрантите бяха по произход от Ирак и Сирия, то през 2016 г. повечето от тях са по произход от Афганистан.

Издадените разрешения за продължително пребиваване на чужденци в страната за 2016г. са 178 бр., спрямо 162 броя на миналия отчетен период.

Обработените заявления за постоянно пребиваване на чужденци в Р България са 32 бр., спрямо 27 бр. за 2015г.

Забелязва се увеличаване на броя на гражданите на ЕС, които желаят трайно да се установят на територията на обл.Пазарджик. През 2016г. са издадени 157 удостоверения за продължително пребиваване на гражданин на ЕС в сравнение с 84 бр. за 2015 г.

 

Пресцентър ОДМВР-Пазарджик

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: