От днес в местността „Благовото” започва изграждането на две инсталации за преработване на отпадъци

В едната ще се компостират отделно зелена маса и органични отпадъци, а другата ще разделя битовия отпадък на двете общини Велинград и Ракитово.
Обработката на отпадъците ще се извършва на закрито, абсолютно автоматизирано, без да се замърсяват води, почви и околна среда. Проектът ще бъде реализиран в максимално кратък срок, а ползата за жителите и за бизнеса в двете общини ще е голяма, защото след разделянето значителна част от отпадъка ще може да се преработва и да се използва отново като суровина, а на депото в Пазарджик ще се отнася малко количество боклук.
След изпълнението на този проект, община Велинград ще реши един от основните си екологични проблеми.

 

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: