От кампанията за КОВИД-отделение в МБАЛ- Велинград са получени в дарителската сметка – 21 166,29 лв

От кампанията за КОВИД-отделение в МБАЛ- Велинград са получени в дарителската сметка – 21 166,29 лв

От стартирането на кампанията за изграждане на ново КОВИД-отделение, по дарителската сметка на МБАЛ- Велинград са получени общо 21 166,29 лв.
От тях 11 731 лв. са изразходвани както следва:
– за ремонт на покрив на КОВИД отделение – 8 712 лв
– закупен 1 бр. Кислороден концентратор за КОВИД- отделение, на стойност 2 960 лв
– банкови такси – 59 лв.
Остатък в дарителската сметка – 9 435 лв
През седмицата (30.11. 2020 – 04.12.2020 г.) получихме следните дарения, за което изказваме сърдечна благодарност!
Венцислав Ников – 150 лв.
Ася Салкина – 300 лв.
семейство Гаджеви – 200 лв.
Христо Семерджиев – 60 лв
Елена Кадийска – 500 лв
Василка Табакова – 100 лв
Юлия Кърмаджиева – 100 лв
семейство Кадийски – 100 лв
Занка Личева – 100 лв.
Меги Димитрова – 50 лв.
Цветанка Китова- 1 100 лв
Съгласно изготвената план-сметка за изграждане на ново КОВИД-отделение, са необходими 370 212.00 лв.
Всеки, който желае да помогне, може да направи дарение в Райфайзенбанк!
BG82RZBB91551081593507
RZBB9155
БЛАГОДАРИМ ВИ!
Информация от официалната FB-страница на МБАЛ- Велинград (4-12-2020)

Още новини

Loading Facebook Comments ...