Очаква се нова фирма да поеме разделното събиране на отпадъците във Велинград

Очаква се нова фирма да поеме разделното събиране на отпадъците във Велинград

На територията на община Велинград от години работи система за разделно събиране на отпадъци от опаковки в домакинствата, администратвните, търговски и промишлени обекти. По силата на договор с община Велинград, повече от година с тази дейност безвъзмездно се ангажира фирма „Екобулпак”. От 1 март обаче фирмата се оттегля от Велинград и посочва за основен мотив, че цветните контейнери не се използват по предназначение.
„На практика повече от 70% от събраните отпадъци в съдовете за разделно събиране са битови” се казва в писмото. Битовите отпадъци замърсяват опаковките, събрани в контейнерите, и те стават негодни за рециклиране.
Освен това в тези пластмасови контейнери се изхвърлят и горящи отпадъци, които ги запалват и унищожават.
Ръководството на община Велинград вече е в преговори с друга фирма, осъществяваща дейност, свързана с разделното събиране на отпадъците.
Пресцентър Община Велинград

Ari Kremen

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: