Още два налога могат да се плащат от днес

Община Велинград отвори възможността за плащане от физически и юридически лица на данък “Недвижими имоти” и такса “Битови отпадъци”.

Задължените лица имат могат да  ползват 5% отстъпка при плащане на цялата сума, до 30 април 2022 година.

Онлайн справка за дължимите суми, посредством ПИК, може да се направи на адрес: https://portal.nra.bg/info/authorization_methods

През изминалата година приходите от такса “Битови отпадъци” са на стойност малко над 2 142 000 лева  (с 400 000 лв. повече от 2020 г.), а от недвижими имоти – 883 000 лева (с 200 000 лв.повече от 2020 г. )

Облогът за 2022 година е: от битови отпадъци – 2 600 000 лв. и от недвижими имоти – 945 000 лв.

Exit mobile version