Пазарджик: Кампания за събиране на стари батерии, акумулатори, ел. и електронно оборудване, МПС

Общината Пазарджик организира кампания за разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и моторни превозни средства.

Със съдействието на „Норд елрециклинг“ АД, Общ. Пазарджик осигурява специални контейнери, които ще бъдат разположени пред Центъра за информация и услуги на гражданите в Пазарджик

Кампанията ще е 2 дни – 2 петъка.

Желаещите да се освободят от стари електрически и електронни отпадъци ще могат да го направят на 20 и 27-ноември-2020 , от 10.00 ч. до 12.00 ч.

„По традиция всяка година организираме такива кампании за разделно събиране на отпадъците. Стремим се да сме в услуга на нашите съграждани, които ни алармират за грозни гледки като изхвърлени електрически печки, стари телевизори, акумулатори, хладилници и отпадъци, които не могат да се натикат в контейнерите и затова се налага да ги събираме отделно. За това и в дните 20 и 27 ноември отново ще се събират точно такива отпадъци и е важно да подчертаем, че в бъдеще Общината ще поощрява съгражданите ни, които използват разделното сметосъбиране.“, коментира Тодор Попов кмет на Пазарджик.

От общинската администрация уточняват, че излезлите от употреба и бракувани МПС, залежаващи по паркинги и улици, ще могат да се предат, след предварителна уговорка на място с лице, представител на организацията „Норд елрециклинг“ АД.

 

източник:pa-media.net

Ari Kremen

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: