Парк „Клептуза”заедно с извора и езерата, състоянието им и казусите около тях съсредоточават общественото внимание от много време.

 Парк „Клептуза”заедно с извора и езерата, състоянието им и казусите около тях съсредоточават общественото внимание от много време.

Интересът е обоснован и разбираем с оглед на това,че „Клептуза“ е една от емблемите на Велинград и на България.

Съвсем скоро стана ясно, че въпросът със законността на ресторант „Езерото” с окончателното решение на ВАС и издаването на съответна заповед от страна на кмета на община Велинград, е на път да бъде разрешен окончателно.
Сега едно решение на Общински съвет от последната редовна сесия отново насочи вниманието към Клептуза. В публичното пространство се появиха множество интерпретации за собствеността на отделни парцели. След детайлна справка по отношение на собствеността е видно, че лицето с инициали Н.А.Р. не е дарило безвъзмездно своя парцел за направата на парк. Нещо повече – с решение №72 на Изпълкома на Градски народен съвет – Велинград от 21 август 1957 г. той е бил овъзмезден със съответен общински парцел.

За верността на това лицето е подписало заявление-декларация на 9 ноември същата година,т.е Община Велинград е придобила съответният парцел и той е нейна собственост.
В потвърждение на това, 43 години по-късно с решение №38 /21.02.2001 г. на ОбС-Велинград 180 кв. м. от 700 кв.м. парцел публична общинска собственост се преобразуват в частна общинска собственост и се разрешава започването на процедурата за изменение на градоустройствения план. С решението кметът на Велинград по това време д-р Цветан Дафов се задължава да извърши процедурите за отстъпване право на строеж/ОПС/ за срок от 3 години и в тази връзка четири месеца по-късно е издаден акт за общинска собственост №217. През октомври месец същата 2001 г. с ново решение на ОбС – Велинград срокът на ОПС се променя от 3 на 10 години. С друго решение – №20 от 26.01.2006 г – пет години по-късно по времето на кмета Стоян Дулев – 16 съветници дават съгласието си за обособяване на петно за строеж с площ от 180 кв.м. Историята с преобразуването на парцела продължава и по времето на първия мандат на Иван Лебанов, като на 28 май 2010г. ОбС дава съгласие за частично изменение на плана за регулация за част от кв.3971 по плана на гр. Велинград, като за сметка на част от УПИ I “За парк” се образува нов УПИ VI „За паркинг”. В последствие на 24 февруари 2011 г. ОбС-Велинград с друго свое решение прави безсрочно отстъпеното право на строеж за парцела с площ 180 кв.м.

През цялото време на преобразуванията на парцела от „за парк“ и „за паркинг“, от придобиването му през 1957 година,както и обособяването на право за строеж на 180 кв.м.,парцела е общинска собственост и отделните ръководства на Община Велинград са управлявали тази общинска собственост по свое усмотрение.
В тази връзка и последните действия на общинското ръководство са законно управление на общинска собственост. Първо, през юни 2018 г. ОбС –Велинград одобрява схема за 13 временни преместваеми обекти, които трябва да се изместят от парк „Клептуза” на паркинга. Последното решение на общинската сесия от 23 юни 2020, с което се обособяват още две петна към съществуващите вече 13 преместваеми съоръжения, е основано на гражданска подписка от кв. Чепино.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

%d bloggers like this: