ПЕТИ национален детски фолклорен фестивал “КЛЕПТУЗКИ РИТМИ ”

Читалищното настоятелство на ОНЧ „Св. Св. Кирил и Методий-1905” сърдечно ви кани на

ПЕТИЯ ЮБИЛЕЕН   национален детски фолклорен фестивал

“Клептузки ритми”

във Велинград

на 25 април  2020 год.

     Цел на фестивала: чрез магията на народното танцово и песенно изкуство да се създава и развива у децата чувство за национално самосъзнание и принадлежност.

     Фестивалът няма конкурсен характер, а неговите идеи са:

    -да се обмени опит;

     -да се създадат приятелски взаимоотношения между деца, обичащи българския фолклор;

     Право на участие имат всички любителски школи, клубове, самодейни състави, изучаващи български народни танци и песни  гр. Велинград,пл. „Македония” №1,

е-mall:chitalishte_chepino@abv.bg,

тел. 0359/53260, 0885898185 www.chitalishte.eu

     Регламент за участие

     1. Фестивалът се организира от ОНЧ ”Св.Св. Кирил и Методий-1905” гр.Велинград

     2. Танцовите състави изпълняват – два танца с времетраене до 12 мин. общо

     3. Клубове  по български народни хора- две  хора с времетраене  до 6 мин.

     4. Ансамбли – изпълнение/ блок/ до 15 мин.

     5. Музиканти – две изпълнения с времетраене до 6 мин. общо

     6. Певци – две песни с времетраене до 6 мин. Общо

     7. Такса за участие 20 лева \за групи\ – 6 лв. (инд.участници)

Таксата за участие се превежда по банков път.

Банкова сметка :IBAN BG 39RZBB91551004315836

     8. Фестивалът  ще се проведе на 25.04.2020 г. /събота/ на открита сцена на централен площад  „Н.Гяуров”. При лошо време фестивалът ще се състои в ОНЧ ”Св.Св. Кирил и Методий-1905”.

     9. Попълнен формуляр за участие (свалете от тук!) до 10 АПРИЛ 2020 г.

     Разходите за пътни  са за сметка на съставите/ организаторите поемат по сандвич и  минерална вода на всеки участник/.

      ОРГАНИЗАТОРИTЕ ПРЕДЛАГАТ И ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ГРУПИТЕ И УЧАСТНИЦИТЕ, КОИТО ИМАТ ЖЕЛАНИЕ ДА НОЩУВАТ ВЪВ ВЕЛИНГРАД.

      Ръководителите на колективите представят списъци на участниците с трите им имена и дата на раждане.

      Организаторите не носят отговорност за авторските права на музиката, с която се представят участниците.

 НАЧАЛО – 11:00 ч.

      Редът на участие ще бъде по номера на заявката, за който ще Ви уведомим с обратен имейл.

      По всички въпроси, свързани с фестивала,  и съдействие  в организиране на нощувка любезно молим да се обръщате към секретаря на читалището Иван Пещерски: 0885898185

Още новини

Loading Facebook Comments ...