Планово спиране на водата в гр. Ракитово на 9-декември-2020 г. (сряда)

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Планово спиране на водата в гр. Ракитово (сряда) 9 декември 2020 г.
На 9 декември 2020 г. подаването на питейна вода в град Ракитово ще бъде спряно от 10:00 до 16:00 часа,
поради превключване на участък от нова водопроводна мрежа и водопроводни отклонения.
Общинска администрация Ракитово
8-12-2020

Ari Kremen

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: