П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н     А Д Р Е С

Уважаеми лекари,

За мен е удоволствие да Ви поздравя по случай Деня на българския лекар – 19 октомври.

Позволете ми да изразя своя респект и дълбокото си уважение към високоотговорната Ви мисия, благодарение на която ежедневно се спасяват човешки животи.

С огромния си принос за обществото лекарската професия е най- хуманнато и благородно дело, защото няма нещо по- ценно от здравето на хората.

Възползвам се от случая, за  да изразя своята признателност към високия Ви професионализъм и всеотдаен труд.

Използвайте и занапред цялото си усърдие, компетентност и добросъвестност, за да помагате на своите пациенти.

Желая Ви здраве, благоденствие, лично щастие и професионални постижения.

 

Нека Св. Иван Рилски Чудотворец Ви закриля и помага!

 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!