Пореден натиск със запор на сметките на Община Велинград

Община Велинград обжалва в Окръжен съд –Пазарджик, действията на частен съдебен изпълнител, с които е наложен запор върху всички вземания на общината от трети лица /34 фирми/. Запорите са наложени от „ЕкоТитан” ЕООД, заради задължения на стойност 7 024 702.48 лв., наследени заради лоши дългове в управлението на Иван Лебанов.

Общинското ръководство смята и претендира, че така наложения запор е неправилен и незаконосъобразен, защото всички постъпления в местни данъци и такси представляват публични общински вземания, тъй като генерираните приходи в общинския бюджет от тези вземания се разходват за точно определени цели в интерес на местната общност.

Съдът реши да остави жалбата на община Велинград без уважение. Решението на окръжните магистрати е окончателно.

Още новини

Loading Facebook Comments ...