Поредна жалба спира премахването на незаконния ресторант „Езерото“ на Клептуза във Велинград

С Определение № 15933 от 23.12.2020г. , постановено по а.д.№ 11074/ 2020г. По описа на ВАС оставя без разглеждане като недопустима Касационната жалба на „Весеко -55-Велеви съдружие“ ЕООД против Решение № 396 от 06.07.2020г. на АС- Пазарджик, с което е потвърдена Заповед № 1170 от 22.08.2019г. на кмета на Община Велинград за премахване на преместваеми обекти и съоръжения в УПИ VI -За парк, кв.393 по плана на гр.Велинград като правилна и законосъобразна.

Това Определение в частта за прекратяване на производството по делото подлежи на обжалване и пред петчленен състав на ВАС.Възползвайки се от тази възможност,на 18.01.2021г. е постъпила частна жалба от „Весеко -55-Велеви съдружие“ ЕООД против Определение за прекратяване на производството по делото. Чака се произнасяне на петчленен състав, което ще е окончателно. Припомняме, че с Решение № 5372 от 05.05.2020г. Върховен административен съд постанови по административно дело № 8799/ 2019г. По описа на ВАС и потвърди ,че построеният ресторант„Езерото”- от “ Весеко-55-Велеви съдружие” ЕООД подлежи на премахване, тъй като е построен нерегламентирано и незаконно.В изпълнение на това решение на съда градоначалника Костадин Коев издаде заповед за премахване на незаконния ресторант“Езерото“.

Въпреки поредното обжалване на законните заповеди за премахване на незаконното строителство на Клептуза,община Велинград е твърдо решена да изчисти парка и езерото от незаконите постройки.

Пресцентър Община Велинград

20-01-2021

Ari Kremen

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: