Последната за 2020 г. сесия на Общински съвет-Велинград се проведе онлайн на 16 декември

Последната за 2020 г. сесия на Общински съвет-Велинград се проведе онлайн на 16 декември

Последната за 2020г. сесия на Общински съвет-Велинград се проведе онлайн.
Преди откриването на сесията съветниците почетоха паметта на многоуважаваната наша съгражданка София Ключкова с едноминутно мълчание.
В дневния ред бяха включени 38 точки.
Местният парламент прие План-сметката за отпадъците и определи размера на такса битови отпадъци, наложена с новите държавни отчисления за регионалното депо в Пазарджик. С това решение такса битови отпадъци в частта за сметосъбиране, почистване на тротоари и паркове, както и зимно поддържане, остава непроменена.
Общинските съветници одобриха промените в Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Велинград, които ще влезат в сила през 2021 година.
Общинските съветници решиха таксата за ползване на минерална вода от общинските минерални извори да бъде 0.50 лв., каквато е таксата за ползване и от държавните извори.
Поради промяна в Закона за автомобилните превози, касаеща издаване на удостоверение за регистрация на фирми, извършващи таксиметров превоз, съветниците одобриха предложението на кмета д-р Костадин Коев за 2021 г. те да остават същите, както следва:
-За издаване на удостоверения за регистрация за таксиметров превоз на пътници – такса 100 лв.
– За включване в списъка на превозните средства към удостоверението за регистрация за таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно превозно средство – такса 10лв.
-За издаване на дубликат на удостоверение за регистрация – такса 10 лв.
Местният парламент даде съгласието си, общината да кандидатства чрез Министерството на младежта и спорта за финансово подпомагане за изграждане на физкултурни салони в ОУ „Петър Берон” в с.Биркова и ОУ „Васил Левски в с. Кръстава.
Общинска администрация Велинград

Още новини

Loading Facebook Comments ...