Почистват гробищния парк в гр. Ракитово

По разпореждане на кмета на община Ракитово Костадин Холянов и под ръководството на зам.-кмета Ангел Кожухаров работници от общинското звено по чистотата почистват гробищния парк в гр. Ракитово.

Тази събота 7-11-2020 е Архангелова Задушница и хората ще отидат да почетат своите близки-покойници. Затова техните гробни места трябва да бъдат приведени в нормален вид.

Чистят се храсти и друга ниска растителност, които са обрасли в района. Община Ракитово подготвя разширение на гробищния парк, като ще се правят нови алеи и квартали. Извършена е геодезическа снимка на терена и са заснети съществуващите алеи. Ще бъдат образувани 7 нови квартала, а общият брой на новите гробищни парцели е 1172 броя.

Общинска администрация Ракитово

Ari Kremen

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: