Почистващата фирма КМД отдава под наем съдове и транспорт за изхвърляне на отпадъци

Поради зачестилите случаи на изхвърляне на строителни отпадъци в контейнерите за смесен битов отпадък и създаване на нерегламентирани сметища, Общинска администрация – Велинград уведомява всички граждани, фирми, организации и учреждения, че отпадъците образувани от строително – монтажна дейност, както и почистване от други отпадъци от жилища, офиси, търговски обекти, административни сгради и други да се извозват на определеното за тях място. Събирането и извозването им, може да се извърши също с наемане на съдове и транспорт от фирма за чистота „КМД“ ЕООД, които да бъдат позиционирани на определено от Вас място.
За контакти доставка и обслужване на контейнери тип „лодка“ тел: 0876/529071 – Славчо Лупов, 0889/40 40 89 – Радка Халачева.

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: