Предложение за изменение на цените на В и К услугите, предоставяни от ВКТВ ЕООД Велинград

 Предложение за изменение на цените на В и К услугите, предоставяни от ВКТВ ЕООД Велинград

Предложението предвижда утвърждаване от ДКЕВР на следните нови цени без ДДС:

  1. Доставяне на вода на потребителите: 0,60лв. без ДДС
  2. Отвеждане на вода на потребителите: 0,14лв. без ДДС

veika

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: