Представители на местната власт, здравни институции и неправителствени организации обсъждаха проблемите в здравеопазването и възможностите за решаването им

Заместник кметът на община Велинград Исмаил Моллов откри първата кръгла маса, посветена на добрите практики и проблемите в здравеопазването. Събитието бе резултат от усилията на кмета на община Велинград д-р Коев и представители на две неправителствени организации – НПО „Конфедерация защита на здравето” и ИК „Да поработим за Велинград” да се поставят за обсъждане належащи въпроси, свързани с общественото здраве. На срещата присъстваха общински съветници, кметове на кметства от общината, директори на здравни заведения и държавни структури, лекари, медицински лица, ангажирани с темата.
Г-жа Диана Хаджиангелова представи дейността на Национално пациентско обединение „Конфедерация защита на здравето” и сподели, че от създаването си през 2005 година до сега то обединява над 20 пациентски организации в страната и е част от Европейския пациентски форум. Съдейства за защита правата на пациентите с различни заболявания и води диалог със законодателната власт за промяна на нормативната уредба с цел подобряване здравето на хората. Г-жа София Ключкова представи резултатите от анкета, свързана със състоянието на здравеопазването на местно ниво –здравното и аптечно обслужване в малките населени места, възможностите за профилактика, проблемите със сградния фонд, лекарската компетентност и др. Д-р Илза Попова сподели своята мечта във Велинград да бъде създадена Национална детска клиника за рехабилитация чрез използване на минералната вода и планинския въздух. Д-р Крантев разказа за своя 27 годишен опит като директор на държавно лечебно заведение и за разочарованието си от действащата в момента здравна система. Директорът на РЗИ- Пазарджик Фани Петрова сподели, че е най-важно да се работи в посока профилактика на заболяванията, защото според известната максима 1 грам профилактика е равен на 1 кг здраве. В края на срещата г-н Моллов обобщи, че са набелязани 16 теми, по които трябва да се търсят решения и на следващата кръгла маса, вероятно в по-разширен откъм експерти състав, ще се придвижат проблемите
.

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: