Представиха програма“ РОМАКТ“ в община Ракитово

Днес, 4 юни 2020 г. в Общинска администрация Ракитово Даниела Михайлова и Юксел Яшаров представиха програма “ROMACT“-„РОМАКТ“, по която между общината и Съвета на Европа е подписано споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ. Финансирането е в размер на 5000 лв. На срещата присъстваха кметът на общината Костадин Холянов и двама от заместник-кметовете- Кристина Овчарова и Ангел Кожухаров, който ще бъде координатор на екипа, който ще работи по програмата в община Ракитово.

Г-жа Даниела Михайлова информира, че програма „РОМАКТ“ е стартирала преди 6 години в България и досега е обхванала около 40 общини у нас. Идеята на програмата е да осигури логистична, а там, където е възможно, и финансова подкрепа за справяне със задачите, насочени към ромската общност. Предвижда се със заповед на кмета на община Ракитово Костадин Холянов да бъде създадена местна активна група, която ще се занимава с проблеми на ромската общност. Една от целите й е разширяване на платформата за сътрудничество и с други обществени институции-социални служби, „Бюро по труда“, полиция, училища, читалища, НПО и други, които ще имат представител в тази група. Предстои да бъдат обсъдени приоритетите на ромската общност, които ще бъдат представени пред общинското ръководство и ще се изготви съвместен план за социално включване на ромите. Този план с конкретните дейности трябва да бъде включен в Плана за интегрирано развитие на Община Ракитово, обясниха от програма „ РОМАКТ“. Предстои и провеждането на срещи по проблемите на здравеопазването, жилищната политика, социалната политика и други направления, за да се очертаят потребностите на ромите. Вече е изготвен план от „РОМАКТ“ за работа с Общинска администрация-Ракитово, който обхваща периода- месец юни-месец септември 2020 г., обясни Даниела Михайлова.

 

Общинска администрация гр.Ракитово

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: