През второто тримесечие на 2023 г. местните администрации на територията на област Пазарджик са издали разрешителни за строеж на 89 жилищни сгради с 217 жилища в тях

 През второто тримесечие на 2023 г. местните администрации на територията на област Пазарджик са издали разрешителни за строеж на 89 жилищни сгради с 217 жилища в тях

Real estate broker residential house rent listing contract. Offer of purchase house, rental of Real Estate. Giving, offering, demonstration, handing house keys.

През второто тримесечие на 2023 г. местните администрации на територията на област Пазарджик са издали разрешителни за строеж на 89 жилищни сгради с 217 жилища в тях и
26 548 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 65 други сгради с 19 034 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 14.1%, броят на жилищата в тях – със 106.7%, както и общата им застроена площ – със 70.7%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са със 71.1% повече, докато разгънатата им застроена площ е с 28.2% по-малко.

В сравнение с второто тримесечие на 2022 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 18.7%, броят на жилищата в тях с 30.7%, както и разгънатата им застроена площ – с 20.8%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са с 1.6% повече, докато разгънатата им застроена площ е с 47.7% по-малко.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 327, София – 283, Пловдив – 265, Варна – 197, и Бургас – 134. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 4 631, Варна – 2 005, Пловдив – 1 633, Бургас – 632, и Кърджали – 504.

През второто тримесечие на 2023 г. в област Пазарджик е започнал строежът на 66 жилищни сгради със 183 жилища в тях и с 22 830 кв. м разгъната застроена площ и на 69 други сгради с 19 836 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с 29.4%, жилищата в тях със 137.7%, както и разгънатата им застроена площ със 102.6%. Започнатите други сгради със 155.6% са повече, докато тяхната РЗП с 6.4% е по-малко.

В сравнение с второто тримесечие на 2022 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 61.0%, жилищата в тях – с 40.8%, общата им застроена площ – с 47.9%. Започнал е строежът на 27.8% повече други видове сгради, но с 35.0% по-малка РЗП.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: София (столица) – 254 жилищни, 12 административни и 44 други сгради; Пловдив – 236 жилищни, 3 административни и 71 други сгради; Варна – 164 жилищни и 34 други сгради; София – 156 жилищни и 41 други сгради; Бургас – 136 жилищни и 26 други сгради.

Методологични бележки

Тримесечното статистическо наблюдение за издадените разрешителни за строеж и започнатото строителство осигурява информация както за издадените от местните администрации разрешителни за строеж, така и за започнатото строителство на нови сгради според техния вид и разгъната застроена площ. Тази информация може да се използва като индикатор за бъдещата активност на строителните предприятия в страната.

Видовете сгради сe посочват в съответствие с Класификацията на сградите и строителните съоръжения (КСC – 2001) и се подразделят на:

Жилищни – сгради, полезната площ на които в голямата си част е предназначена за жилищни цели за постоянно обитаване.

Нежилищни – сгради за различни нежилищни нужди, които включват:

административни – офиси и сгради за административна дейност на ведомства и други организации и сдружения (представителни сгради – банки, пощи, правителствени сгради, сгради за конференции, конгреси, съдилища, общини);

– други сгради – всички останали видове сгради, предназначени за различни дейности: производствена, търговска, транспортна, просветна, културна, спортна, селскостопанска, здравеопазване, бази за почивка и краткосрочно пребиваване (хотели, мотели, почивни домове, хижи и др.).

Разгъната (обща) застроена площ на сградите е сумата от застроените площи на всички етажи по външни измерения.

velingradnews

Свързана публикации

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *