Преобразяването на Велинград продължава

Утре /13 март/ на ул. „8-ми март” от 13:00ч., кметът на община Велинград д-р Костадин Коев  ще даде началото на Проект ”Реконструкция и подмяна на водопроводната мрежа по улици-„Милуш Парарков”, „Буков дол”, „3-ти март” и „Христо Смирненски”.

Петте улици се нуждаят от сериозни и спешни ремонтни дейности. Те ще стартират с подмяната на водопроводната мрежа. След осъществяване на проекта ще бъде подобрена водоснабдителната система, ще бъдат намалени загубите от течове, ще се осигури снабдяване на всички потребители с вода за питейни нужди с необходимото количество и налягане.

Средствата са осигурени, по искане на кмета д-р Коев, от държавното Предприятие за управление и опазване на околната среда „ПУДООС“.

След приключването на ремонтните дейности на водопроводите, с осигурени средства с Постановление на Министерски съвет ще бъде  положена и асфалтова настилка на петте улици.

Още новини

Loading Facebook Comments ...