Във връзка с възникналата епидемична обстановка в страната и чужбина и с цел превенция на заболяването и намаляването на риска от възникване на нови случаи на грип, остри респираторни заболявания и на коронавирусна инфекция /COVID 19/ на основание чл. 14 от Правилник за дейността на Общинско предприятие „СИП И ТИЦ“ гр. Велинград, директорът на предприятието Георги Минков преустановява работата на закрит плувен басейн „Антон Митров“ до възстановяване на нормалната обстановка в страната. Заповедта е в сила от днес /13.03.2020 г./.