Приключва асфалтирането на улица „Буков дол”

След подмяната на водопроводната мрежа по улица „Буков дол”, приключва и нейното асфалтиране.

Тя бе последният обект от проект „Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа по улици – „Осми март“, „3-ти март“, „Буков дол“, „Милош Папарков“ и „Христо Смирненски“ в гр.Велинград. Петте улици се нуждаеха от сериозен ремонт. С подмяната на водопроводите се органичиха загубите на питейна вода и се подсигуриха нужните количества и налягане за нормално водоснабдяване на всички потребители.
Кметът д-р Костадин Коев и неговия екип работят за цялостното подобряване на инфраструктура и качеството на водоподаването на града и населените места в община Велинград.

Още новини

Loading Facebook Comments ...