Приключва проекта за ремонта и внедряване на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на бул„Хан Аспарух” №16

От 10.00 часа в Туристическия информационен център се проведе заключителна пресконференция по проект ”Внедряване на мерки за енергийна ефективност в административна сграда с адрес: град Велинград, ул. „Хан Аспарух” №16”. Присъстваха заместник-кмета на община Велинград г-жа Светла Томова, управителят на фирмата- изпълнител на строително-монтажните работи Георги Шапков, представител на фирмата–изпълнител на строителния надзор, районният прокурор на Велинград Елена Малинова, служители на Общинска администрация, екипа за управление на проекта и представители на медиите.
Проектът, който стартира на 03.01.2017 г., е на обща стойност 933 471.52 лв. Средствата са предоставени от Европейски фонд за регионално развитие и от национално съфинансиране. Срокът за изпълнение по договор е 24 месеца. Целта е повишаване на енергийната ефективност и достигане най-малко клас на енергопотребление „С“ в административната сграда, която е общинска собственост. В нея се помещават Районна прокуратура-Велинград, Агенцията за социално подпомагане – Велинград и РЗИ – Велинград. Внедрени са всички задължителни енергоспестяващи мерки, които са предписани в техническото и енергийно обследване на сградата. Изпълнени са основните проектни дейности, включително и извършването на независим финансов одит и приключване на проекта.

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: