Програма за Тодоровден – Бит и традиция от Чепинския край

08.00ч.- 09.00ч.  Претеглянене на конете  организирани за Тодоровден

Място-Кантар на ,,Металика строй ЕООД”, местност ,,Калъчов мост”/до конки пазар/

 НЕПРЕТЕГЛЕНИ КОНЕ НЯМА ДА БЪДАТ ДОПУСНАТИ ДО СЪСТЕЗАНИЕТО

09.00ч.- 10.00ч.  Записване на участници организирани за Тодоровден по категории:

 –  традиционни кушии

 –  надтегляне с тежковозни породи

 малка орта  /от 450 кг. до 550кг. /     – такса за участие – 20лв.

 средна орта /от 550 кг. до 650кг. /    – такса за участие – 30 лв.

  голяма орта /от 650 кг. до 750кг.  /   – такса за участие – 40лв.

                                 баш орта       / от 750 кг. до  950 кг    /   – такса за участие – 50лв.

Място- Поляните  под  параклисаСвети Георги” в местността ,,Гергевана”.

10.00ч.- 10.10ч.Водосвет с молитва за здраве и благополучие на именниците, конете и ездачите, благославяне на обредни хлябове

                              –  Празнично приветствие от  Д-р Костадин Коев Кмет на Община

                               Велинград

Място- Поляните  под  параклисаСвети Георги” в местността ,,Гергевана

10.10ч.- 10.20ч .  Възстановка на празника  ТОДОРОВДЕН БИТ  И   ТРАДИЦИЯ    ОТ

ЧЕПИНСКИЯ КРАЙ  и  ритуал по захранване на конете с участие на  ПДЮАНПТ ЗдравчеВенчепри НЧ ,,Васил Левски 1904”.

Място- Поляните  под  параклисаСвети Георги” в местността ,,Гергевана”.

10.20ч.- 11.20ч ,,Фолклорна плетеница”- празнична програма с участието на

ПДЮАНПТ ЗдравчеВенчепри НЧ ,,Васил Левски 1904”   и  гост участник.

Място- Поляните  под  параклисаСвети Георги” в местността ,,Гергевана”.

11.20ч.-18.00ч.-  Състезание –  традиционни кушии  и състезание по надтегляне с тежковозни породи и връчване на наградите след всяка  категория.

 

 –  Традиционни кушии

        награди

 І-во  място –  100лв.

 ІІ-ро място –   50лв.

 ІІІ-то място – 30лв.

 

 

                               –  Надтегляне с тежковозни породи

                                          

                                                Награди

                                малка орта /от 450кг. до 550кг /

                                    І-во  място    – 150лв.

                                   ІІ-ро място    – 100лв.

                                   ІІІ-то място – 50лв.

 

                                средна орта /от 550кг. до 650кг /

                                   І-во  място     – 200лв.

                                   ІІ-ро място    – 150лв.

                                   ІІІ-то място – 100лв

 

                                голяма орта /от 650кг до 750кг. /

                                   І-во  място     – 300лв.

                                   ІІ-ро място    – 200лв.

                                   ІІІ-то място – 100лв.

 

                                баш орта   / от 750 кг. до  950 кг    /

                                      І-во  място     – 300лв.

                                   ІІ-ро място    – 200лв.

                                   ІІІ-то място – 100лв

 

Още новини

Loading Facebook Comments ...