Проектът стартира този месец, разчита на кредит

– Кога реално ще стартира проектът?
Г. Лилов: Реално ще стартира този месец. Голяма част от настилките ще се подновят тази година, а следващата година ще започне засаждането на растителността.

– Ще използвате ли подизпълнители?
Г. Лилов: Не, ще разчитаме на собствени сили. Можем да привличаме работна ръка от Велинград, но цялата отговорност се поема от нас като изпълнители. Започваме с всички обекти, но ще се съобразим с курортния сезон и ще работим без да нарушаваме комфорта на туристите. Затова дейностите на Клептуза и в Централния градски парк ще започнат след септември, когато намалее туристическият поток.
– Осигурено ли е финансирането и по-конкретно плащанията от страна на общината?
В. Цветанова: Проектът се финансира на 100 процента от Оперативна програма “Регионално развитие”. Община Велинград няма да съфинансира, а ще има задължения по междинните плащания. В тази връзка са усилията ни за осигуряване на револвиращ кредит, който ще се гледа на извънредна сесия на Общинския съвет, чиято дата предстои да се уточни. Надяваме се на положително решение в тази посока. Налага се кредитиране, което след това ще бъде възстановено.
– Сянка върху проекта хвърля делото срещу кметската заповед за обявяване на обществената поръчка по проекта, което през януари 2011 г. ще се гледа във Върховния административен съд. Притеснява ли ви съдебната процедура?
В. Цветанова: Договорите с изпълнителя и надзора са подписани законосъобразно, в сила са и започваме да работим.
– Има ли фирмата изпълнител проект с подобен размер?
Г. Лилов: С подобни размери не, но с подобни дейности – да. Двете фирми, които участваме в сдружението, сме си разделили парковете.
– Проектът предвижда голямо озеленяване – това ще се намали ли сумите, които общината дава за озеленяване на “Еко Титан”?
В. Цветанова: Нашата идея е във Велинград да стане още по-зелено. Проектът до известна степен ще облекчи озеленяването догодина. Това ще помогне общината да озелени максимално обекти, които не са включени в проекта.

velingradnews

%d bloggers like this: