Прокуратурата откри редица нарушения в 26 общински съвета в страната! Една от тях е Велинград

 Прокуратурата откри редица нарушения в 26 общински съвета в страната! Една от тях е Велинград

Редица нарушения в подзаконовите нормативни актове, приети от 26 общини в страната, е открила Върховната административна прокуратура, съобщават оттам. При проверките е установено неспазване на принципите за прозрачност и съгласуваност на решенията.

Сред оспорените подзаконови нормативни актове са наредби за местните данъци и такси, реда на придобиване и управление на общинско имущество, условията за поставяне на преместваеми обекти и управление на общинските пътища.

Общините, в които са открити нарушенията са: Силистра, Габрово, Перник, Велинград, Димитровград, Симеоновград, Пещера, Севлиево, Гълъбово, Трявна, Мездра, Габрово, Радомир, Бобов дол, Трявна, Дряново, Сунгурларе, Трън, Созопол, Поморие, Карнобат, Айтос, Несебър, Севлиево, Трявна и Рила.

Изготвени са 94 прокурорски акта до съответните административни съдилища, към момента 25 са уважени.

От прокуратурата припомнят, че проект на нормативните актове трябва да бъде публикуван на страницата на съответната, а на заинтересованите лица се предоставя минимален срок от две седмици за предложения и становища по проекта.

webcafe.bg

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: