Промениха цените на административните услуги във Велинград

 Промениха цените на административните услуги във Велинград

И това заседание на Общинския съвет във Велинград премина без дебати и напрежение. Местните политици в курорта разгледаха повече от 30 точки отново за по-малко от час.

Още при приемането на дневния ред вносителят изтегли точката свързана с Промяна в Програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2024г.

Общинските съветници обаче одобриха предложените промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград и Наредба за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходците. С това решение увеличиха цените за наем на търговски площи на Пазара и други места в града, услугите на Туристическия информационен център, цените на билетите за Плажа, Закрития басейн, лодките на Клептуза и др. Промяна има и при таксите за технически услуги, извършвани от Общинска администрация. За пример за получаване на скица за имот вече ще заплащаме 25, вместо досегашните 20 лева. Съветниците одобриха и предложението за увеличение на обхвата на синята зона за платено паркиране, като в нея се включат и части от централния булевард „Съединение“.

Промяна на характера на собствеността от публична в частна, на поземлен имот в кв. Чепино обаче раздели управляващи и опозиция. В залата присъства представителя на дружеството, което възразява.Иван Петров мотивира искането си и пред общинските съветници. Той заяви, че позицията на дружеството е депозирана и в деловодството на местния парламент. Твърдение, което бе оспорено от председателя на ОбС – Велинград.

В крайна сметка точката бе подложена на гласуване, като получи подкрепата на 21 от общинските съветници. От дружеството ще обжалват решението.

Източник: telemedia.bg

velingradnews

Свързана публикации