Велинград – Новини и актуална информация www.vip-velingrad.com
Образование

Професионален поглед към ловоустройството в България

Крайно интересна и вълнуваща бе учебната практика по Дивечовъдство за учениците от първа работна група на XII „Б“ клас. Занятията, проведени на 6 октомври 2017 г., бяха ръководени от инж. Филип Устабашиев.

Специален гост в часовете по учебна практика бе инж. Итил Гадженаков – бивш възпитаник на нашето училище от випуск 1998 г. Темата, която той представи пред учениците от специалност „Горско и ловно стопанство“ бе свързана с неговата професионална област на развитие в последните над 14 години – Ловоустройството.

Инж. Гадженаков е автор на над 10 ловоустройствени проекта, които днес съгласно действащата нормативна база вече се наричат ловностопански планове. В момента той активно работи по изработването на плана на ТП ДГС „Алабак“ – гр. Велинград.

Учениците имаха директната възможност да натрупат нови и ценни знания, свързани с извършването на ловоустройствената дейност в България. Инж. Гадженаков ги запозна с основните методи на работа, които се използват в тази област. Бъдещите техник-лесовъди от спец. „Горско и ловно стопанство“ на НГГС „Христо Ботев“, разгледаха и изработен от него картен материал, предназначен за ловностопанската дейност.

За инж. Гадженаков срещата му с любимото училище след 19-годишна пауза също бе много емоционална. Той остана крайно впечатлен от материалната база на гимназията. Преминаването му през отделните кабинети предизвика у него и много незабравими спомени от времето, когато и той като ученик на гимназията овладяваше тънкостите на лесовъдската професия. Неговото професионално развитие в областта на ловоустройството пък е поредното доказателство, че НГГС „Христо Ботев“ – Велинград винаги може да се гордее с такива свои възпитаници.

Related posts

ЗАПЛАТИТЕ НА УЧИТЕЛИТЕ СЕ ЗАПАЗВАТ ВЪПРЕКИ НАМАЛЕНИЯ НОРМАТИВ

МОН ЩЕ УПРАВЛЯВА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЕНО ВКЛЮЧВАНЕ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ СЪС СРЕДСТВА ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО И НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2014-2021 Г.

ПРОГРАМА 24 МАЙ-ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ

Loading Facebook Comments ...