Публично обсъждане на проектобюджета на община Велинград за 2020 година

На 22.01 от 10:00 часа в голяма зала на общинска администрация Велинград се проведе публично обсъждане на проектобюджета на община Велинград за 2020 година.

Финансовата рамка на бюджета за настоящата година, която е в размер на 37 704 958 лева, бе представена от директора на дирекция „ Финанси и местни приходи” Виолета Благова-Дамова. Тя подчерта, че финансовите параметри, заложени в бюджет 2020 г., са съобразени с икономическата среда в община Велинград и са на базата на реална прозрачност и публичност.
Както досега ще бъде спазвана строга финансова дисциплина при разходването на бюджетни средства.
Предстои гласуването на бюджета на редовното заседание на Общински съвет Велинград на 30.01. 2020 година.

Още новини

Loading Facebook Comments ...