Регионален конкурс „Мартичка“ във Велинград

В ЦПЛР-ОДК Велинград се проведе регионален конкурс“ Мартичка“ за най-оргинална и красива мартеница, гривна, колие, кукла и пано.
Красивите произведения на децата бяха подредени в централното фоайе на ОДК. Децата бяха наградени с медал и грамота от Илиана Гешева-ст. експерт в дирекция „ХСД“. Подаръци бяха връчени и от Председателя и секретаря на „Местната комисия за борба с противообществените прояви“ г-н Тодор Янков и г-жа Елисавета Миланова.

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: