Реновират Велинград с пари от ЕС

Мащабен проект за обновяване визията на Велинград ще стартира общината през 2017 година. С европейски средства ще бъде сменен обликът на централната градска част, входно-изходната артерия на курорта и паркови площи.

Около 4 млн. лева ще бъдат вложени в обновяване на улици и благоустрояване на площадни и паркови пространства във Велинград. Това е залегнало в проекта „Нова визия на централна градска част, местата за отдих, ремонт и реконструкция на улична мрежа в гр. Велинград”.

Той ще бъде финансиран по новата оперативна програма „Региони в растеж“ и съфинансиран от ЕС чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялостно ще бъде реновиран центъра на Велинград, от който окончателно ще бъдат премахнати и преместваемите обекти.

Нова визия ще придобие парк „Женска баня“, зелените площи около банята в Чепино и парка при площад „Възраждане”. По проекта ще бъде оформена и на нова зона за отдих при Кооперативния пазар и парка пред ЖП гарата. Възстановени ще бъдат на зелените площи по бул. „Александър Стамболийски”, на входа на града, както и други ключови места в курорта.

Изпълнителят на мащабния проект ще бъде избран на база два критерия – цена и срок на изпълнение в съотношение 60/40. Целта на проектното предложение е осигуряване на устойчива и екологична градска среда с подобрено качество на живот, повишена привлекателност и нови възможности за икономическо и социално развитие.

В процеса на реализация се предвиждат комбинации от интервенции, включващи благоустрояване, ремонт, реконструкция, изграждане и обновяване на обектите, уточняват от общинската администрация.

В навечерието на новата година кметът Костадин Коев обеща нова визия на СПА столицата и качествена промяна на цялостния облик на централната градска част; подобряване на физическата среда в града чрез ремонт и рехабилитация на пешеходни зони, улици и тротоари; обезпечаване на сигурността и безопасността на градската среда чрез поставяне на енергоспестяващо улично и парково осветление.

Важен момент е осигуряване на условия за достъпна среда за хората с увреждания и нарастване на възможностите за отдих на жителите и гостите на града чрез обновяване и изграждане на зони за отдих и зелени площи.

Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца. Велинградчани се надяват на качествена работа от страна на фирмата изпълнител.

telekabeltv.bg

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: