След данъците община Велинград вдига наемите и услугите

За 2021 година Община Велинград предлага увеличение на цените на наемите, административните и техническите услуги. Това става ясно от обавеното предложение за изменение на Наредбата за местните данъци и такси. До 25 ноември 2020 г. гражданите могат да дадат предложения и становища – по електронен път или в деловодството на Общинска администрация.

Като причина за повишаването на цените на услугите от общината посочват увеличението на възнагражденията на служителите и на други преки разходи. Според Закона за местните данъци и такси цените на услугите трябва да възстановяват пълните разходи на общината за предоставянето им.
Посочени са примери, които показват разминаването между приходи и разходи. За общо 6 740 административни услуги приходите в общинската хазна са 34 498 лева, а разходите за персонал – 163 103 лева. Приходите от технически услуги са 267 731 лева, а разходите – 349 370 лева. Това обуславя необходимостта от вдигане на цените, се казва в доклада.
За да се видят параметрите на предлаганото увеличение, ето няколко примера. При административни услуги: в момента за удостоверение за наследници се заплащат 5 лева, предлага се да бъде увеличено на 7 лева; за удостоверение на идентичност на имената таксата от 2 лева става 7 лева; удостоверения за раждане и семейно положение – от 5 на 7 лева. За сключване на граждански брак в събота и неделя сега цената е 50 лева, предложението е да стане 59 лева, а изнесеният ритуал от 60 лева става 101 лева. При технически услуги увеличението се движи в следните параметри: издаване на скица за имот от един план на физически лица от 15 лева става 20 лева; удостоверение за идентичност на имот от 15 лева става 50 лева, като цената на услугата за 24 часа от 50 лева се увеличава на 80 лева; услуги, за които досега гражданите са заплащали 120 лева скачат на 150 лева и т.н.
Предлага се увеличение и на таксите за наеми на общински площи. В центъра цените остават същите, но в другите зони цената за кв.м. расте от 1.30 лева на 1.60 лева на ден или от 13 лева на 16.50 лева на месец. Наемите за тротоари в центъра от 2.50 лева за кв.м./ден стават 3 лв за кв.м. на ден в първа зона от 2 стават 2.50 лева, във втора и трета зона от 1 лев става 1.25 лева.

На Централния кооперативен пазара таксата за маса 1.5 кв.м. расте от 3.40 лева на 4.30 лева на ден и от 65 на 81 лева на месец. Същото е увеличението и за пазарите в Каменица и Чепино.

Паркирането в синя зона също ще струва по-скъпо през 2021 г. Годишната цена за карта за паркиране в същинския център и на Пазара от 200 лева става 250 лева, в разширен център от 150 става 187.50 лева. Таксата за часово паркиране се диференцира така: 1 лев в същински център и на Пазара, 0.80 лева в разширен център и 0.50 лева в първа зона. Последна дума по предложените нови по-високи цени ще имат общинските съветници. А в следващите месеци е логично да очакваме и предложение за увеличаване на таксата за битови отпадъци.

Елена Баева

в-к:“Велинградски Темпо новини“ tempo.velingrad.com

http://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=16468

Ari Kremen

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: