Специализираната прокуратура установи щети за Велинград за близо 8 мил. лева

Не Костадин Коев, а неговия предшественик Иван Лебанов е ощетил община Велинград със подписания договор за сметопочистване. Това е становището на Специализираната прокуратура на Република България, която е единствено компетентна да се произнася по въпроси, касаещи извършени престъпления.

В постановление прокурор Христо Кръстев подробно излага факти, които подкрепят неговото решение. Той анализира два периода от 2009 до 2015, когато кмет е Иван Лебанов и от 2016 до 2019, когато начело на Велинград е Костадин Коев.

От Държавното обвинение припомнят, че с решение на Общински съвет от 06.10.2008 г. стартира обществена поръчка с предмет: “Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци на територията на Община Велинград, поддържане чистотата на всички територии за обществено ползване, включително нерегламентираните сметища. Почистване на тротоари и улици, които не са от четвъртокласна пътна мрежа, от сняг и лед при зимни условия, опесъчаване и лугиране”. Впоследствие тази обществена поръчка се превръща във „воденичен камък“ за цялата община.

През 2009 година е сключен договор между община Велинград и търговското дружество “Еко Титан”. Следва поредица от обжалвания, както от страна на загубилите, така и от фирмата спечелила поръчката. И така казуса стига до Върховния административен съд. А там магистратите потвърждават становището на КЗК за нищожност. И въпреки решението на КЗК и ВАС, кметът Иван Лебанов не само не прекратява договора с “Еко Титан“, а се явява пред нотариус Лорета Цветкова във Видин, където официално заверява договора с за изпълнението на обществената поръчка. Вследствие на тази нотариална заверка съдът издава 33 изпълнителни листове в полза на частното дружество.

Прокурор Христо Кръстев е категоричен, че неизгодните клаузи в договора и бездействието на кмета Иван Лебанов са причината Община Велинград да изпадне в затруднения по изплащане на своите задължения. Следват запори на банковите сметки на общинската администрация и влошаване на финансовите показатели на общината.

Според Специализираната прокуратура в София последвалите действията по прекратяване на този договор от новоизбрания кмет Костадин Коев се правомерни и целесъобразни. С прекратяването на договора с „Еко Титан“ кметът Коев е защитил обществения интерес.

От Държавното обвинение са изчислили също, че с този договор кметът Иван Лебанов е ощетил Община Велинград със сумата от 7 904 553 лв.

В позиция до медиите от общинската администрация заявиха, че този огромен и неразплатен дълг продължава да бъде причина на запорирани сметки и реалното блокиране на Община Велинград.

И към днешна дата огромна част от приходите отиват директно за разплащане на този дълг, натрупан от предходното общинско управление. Натрупаните неразплатени суми възпрепятстват реализирането на множество проекти и забавят развитието на града и общината. Заради запорите и днес община Велинград не може да разплаща текущи разходи, да инвестира в инфраструктурни проекти, да осигурява достатъчно средства за издръжка на детските градини и да реализира още много други проекти.

Заради този натрупан дълг Община Велинград в лицето на сегашното ръководство се принуди да увеличи размера на местните данъци и такси,както и да търси възможност за кредит, с който да разплаща неизплатените си задължения.

telemedia.bg

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: