СРЕЩА НА ЗАМ. МИНИСТЪР НА МОН С ПЕДАГОЗИТЕ ОТ ВУИ“АНГЕЛ УЗУНОВ“ – РАКИТОВО

На 30 септември 2019 г. зам. министърът на МОН Деница Сачева проведе ползотворна работна среща с педагогическия колектив на ВУИ „Ангел Узунов” – Ракитово, която се състоя в учителската стая и продължи повече от час.

В срещата участваха г-жа Грета Ганчева – Директор на Дирекция „Приобщаващо образование” към МОН и г-жа Ружа Семерджиева от РУО на МОН – Пазарджик.

Директорът на ВУИ – Ракитово Георги Янушев даде старт на срещата, като представи гостите. Зам. министър Сачева се ръкува лично със всеки учител и този малък жест веднага стопли атмосферата в стаята. Георги Янушев съобщи предварително зададените теми: „Споделяне на добри практики от ВУИ – Ракитово при работата с деца с противообществени прояви” и „Възможности за участие на ВУИ – Ракитово в Проекта на МОН „Подкрепа за успех” и реализирането на други проекти МОН, в които да бъде включено възпитателното училище.

Малка презентация по темата за добри практики поднесе учителят Свилен Топчиев. В нея той подчерта, че ВУИ – Ракитово е училище с над 60-годишни традиции в работа с деца, извършили правонарушения. Училището има собствен български принос в областта на социалната педагогика и поради това е базово за специалността „Социална педагогика” към Югозападен университет – Благоевград. Опитът на педагогическия колектив е своеобразно ноу-хау в областта на възпитанието на трудни деца. За добрите резултати принос имат всички работещи в училището: педагози и служители. През последните години участват и доброволци от неправителствени организации и от институции от цялата страна. От особена важност са и добрите отношения на ученици и учители с местната общност от Община Ракитово.

Зам. министър Сачева потвърди високата оценка на ръководството на МОН по отношение резултатите от работата на училището. Ще продължат усилията за подобряване на материалната база в учебната сграда и общежитието. Училището вече е включено за работа по Проект „Подкрепа за успех”. Идеите на педагозите за разнообразяване на извън класните дейности и подобряване на взаимоотношенията с външни институции (социални служби, МКБППМН, бюра по труда и т. н.) от цялата страна ще намерят място в дейностите по проекта. Очакват се конкретни предложения от училището относно предпочитани професии от момчетата за бъдеща ресоциализация.

Във ВУИ – Ракитово за първи път се провежда работна среща със зам. министър на МОН. Училището е на кръстопът. Но богатият опит и традиции, сравнително добрата материална база, голяма част от която се реновира през последните няколко години и съхраненият педагогически колектив ни дават надежда, че сме на верен път и училището ще продължи напред.

Свилен Топчиев – учител

ВУИ „А.Узунов” – Ракитово

(снимков материал:ВУИ-Ракитово)

Още новини

Loading Facebook Comments ...