Среща с жителите на село Драгиново

В понеделник от 18:00 часа в голяма зала на НЧ „Методий Драгинов- 1936“ се състоя срещата на кмета д-р Костадин Коев с жителите на с. Драгиново. Заедно с него бяха и заместник- кмета Светла Томова, кмета на с. Драгиново Бисер Маджиров и заместник- председател на ОбС- Велинград Любомир Перчинков. Основните теми, които се обсъдиха бяха свързани с инфраструктурата на селото и водовземането на минерална вода от водоизточник Сондаж №1.
По повод спекулациите със Сондаж №1, д-р Коев внесе яснота по така актуалната напоследък тема.
Кметът разясни статута на находище на минерална вода „Драгиново“, който е изключителна държавна собственост и се състои от следните водоизточници – Сондаж №1, Сондаж №2, Сондаж №5 и Сондаж №13. Приоритетно са внесени 4 броя проекти за решения в Общински съвет- Велинград за издаване на Разрешителни за водовземане от минерална вода от Сондаж №2, Сондаж №5 и Сондаж №13 , с цел водоснабдяване на обществените сгради- СУ „Методий Драгинов“; ДГ „Пролет“; НЧ „Методий Драгинов“; пощата и кметсвото на селото, както и обществените чешми, пералня и баня.
След дискусиите по въпросите за водовземането на минерална вода, беше обсъдена и темата за инфраструктурата на селото. Д-р Коев подробно обясни, че по програмата за развитие на селските райони 2014-2020 са спечелени два проекта. Първият проект е за изграждане на пътя Велинград-Драгиново,за който с днешна дата има сключен договор с изпълнител. Вторият проект е за асфалитеране на улици в селото, за който в момента тече процедура.
Д-р Коев отново подчерта,че се работи усилено по ул. „Георги Кирков“ и „Христо Смирненски“, които пряко касаят жителите на с. Драгиново.
Въпросите свързани с проблемите на жителите в с. Драгиново намериха своя отговор в двучасовия диалог с д-р Костадин Коев.

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: