Община Велинград ще предоставя хранителна помощ на 170 крайно нуждаещи се жители по новата целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“. Проектното предложение „Целево подпомагане с топъл обяд в община Велинград“ беше одобрено от Агенцията за социално подпомагане, която ще финансира услугата чрез националния бюджет.
Целта на проекта е да се приготвя и доставя топъл обяд до дома в подкрепа на уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на обявената извънредна ситуация, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID-19, са в затруднение да осигурят сами прехраната си.
Размер на финансирането: 16 269,00 лв.
Продължителност на програмата-33 работни дни, считано от 01.05.2020г до 19.06.2020г.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:
• Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина;
• Уязвими лица, в т.ч. и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната;
• Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.
Максималният брой потребители от допустимите целеви групи е 170 лица.
Приготвената храна се доставя ежедневно до дома на потребителите, в работни дни.
Община Велинград уведомява всички заинтересовани граждани, отговарящи на целевите групи, че могат да заявят желание за предоставяне на услугата „Топъл обяд у дома в условия на извънредна ситуация – 2020 г.“ на тел: 0885202432.