СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО НА ВЕЛИНГРАД

 СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО НА  ВЕЛИНГРАД

Липсата на водоподаване и честите аварии на остарялата ВиК мрежа накараха общината да се заеме с изработването на стратегия относно разрешаването на проблемите трупани повече от 20 години. Решенията с отстраняване на временни аварии и постоянната липса на вода несъмнено са едни от най-тежките проблеми в инфраструктурно отношение. Пропуснатите възможности по време на предишното управление за реализацията на Водният цикъл, поставят Община Велинград пред невъзможността да използва външно финансиране  на проектите свързани, както с подмяна на цялостният водопровод и отходни води на града и общината, така и от изграждането на необходимата пречиствателна станция на града и общината. Всичко това принуди общината да изработи стратегия, базирана в основата си на собствено финансиране да изработи дългосрочна стратегия за разрешаване на този стар и неглижиран от предишни управления проблем. Изработената „водна“ стратегия и реализацията ще дадат спокойствие, както на гражданите на общината, така и предвидимост и реализация на бъдещи инвестиции в града и общината като цяло.

Мерките заложени от общинското ръководство са крайно наложителни и не търпят отлагане във времето до намирането на решения за външно финансиране.  Тези мерки комплексно ще решат отлаганият през годините проблем и ще гарантират качествено денонощно водоподаване на питейна вода на гражданите и гостите на гр. Велинград.

Рамката на разработената стратегия  за справяне с тежкият воден проблем е изграден на следните точки:

 

1.Ремонт на водопровода на водохващане “Водев чарк“. През 2015 г. в следствие на проливни дъждове металната водопроводна тръба  Ф 500 е подкопана около 800 метра и е неизползваема в продължение на 1 година, при което града е лишен от питейна вода 40 литра в секунда. През 2016 г. е внесено искане за финансиране на проекта за ремонт в Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане / МКВП/ към Министерски съвет /МС/. След осигуряване на финансирането започва незабавен ремонт и пуск.

2.Свързване на новоизграден водопровод “Чукура“ към водопроводната мрежа на пречиствателна станция, при което ще се изолира сектора на огромен брой аварии в местността “Лепеница“.

3.Почистване на водохващане “Самоводица“ и довеждане на вода от нови водохващания и  увеличаване на дебита от 3 л/с до 10 л/с. Паралелно с това изграждане нов водоем 1500 метра куб. м.“Нежовица“ за събиране на новодошлата вода и захранване на на кв.Каменица  / За информация кв. Чепино разполага с водоем от 3000 к.куб,кв. Лъджене с 2500 м. куб.,а кв. Каменица е останал с 1500 м.куб/.С това ще се реши проблема с постоянно водоподаване  на кв. Каменица.

4.Пускане в експлоатация на два неработещи до сега водоема  по 750 м.куб. намиращи се  над хотел “ОЛИМП“ с цел освобождаване на водни количества за кв.Каменица и подобряване на захранването на улиците “Борислав“ и “Цар Иван Асен II“.

  1. Зониране на водопроводната мрежа в гр.Велинград,с което ще се изолира сектора на авария, без да се  сприра водата на реалните ползватели.
  2. Подмяна на водопровод по ул.“Йорданка Чанкова“ с дължина 600 м. – Ф160

Където през летния период авариите  са по няколко на седмица

7.Ремонт и монтиране на автоматични регулатори и поплавъци на водоем в кв. Каменица при което спираме изтичането на питейна вода през преливника във времето с намалено потребление и  подсилване на други участъци.

8.Връщане и отремонтиране  промишлен водопровод “Клептуза“на  Община Велинград за захранване да бетонови възли, автомивки и други ползватели с промишлена вода, които в момента консумират питейната вода.

9.Изграждане на сондажи в парковите пространства за недопускане да се поливат с питейна вода.

 

  1. Подмяна на водопровода на минерален извор „Власа“ с дължина 1 км и 700 м., с което ще се избегнат авариите по водопровода и непрекъснато доставяне на минерална вода за хотелите в района и закрит плувен басейн „Антон Митров“. По този начин ще се премахнат незаконните включвания по водопровода.

 

  1. За с.ДРАГИНОВО

Почистване на водохващане “Вотарно“ и довеждане на нов водоизточник от 400 метра до събирателна шахта, като общото количество ще  бъде около 15 л/с. С този дебит ще се захранва високата част на с.Драгиново и така ще се освобождава воден ресурс за ниската част. Ще отпадне нуждата от подкачване на вода с помпа до водоема, както е до сега.

От ВиК дружеството във Велинград стартират с подмяна на водопровода за питейна вода по една от най-проблемните улици в града – „Йорданка Чанкова“. Последната авария е регистрирана съвсем скоро. От ВКТВ подготвят краткосрочна програма за подмяна на водопровода в града. Водното дружество във Велинград пое ангажимент, че при отстраняване на аварии вече няма да бъде спирано водоподаването в целия квартал.

Въпреки сложната ситуация ръководството на ВКТВ ЕООД град Велинград полагат максимални усилия за нормализиране на водоподаването с пълното съдействие  на Община Велинград в лицето на кмета д-р Костадин Коев. Управителят на Вик Велинград Йордан Нанов уверява всички граждани, че единствения начин е предприетите мерки да бъдат изпълнени максимално и в най-кратки срокове, за да се възвърне доверието  на всички граждани към институциите и правото за качествено питейно битово водоснабдяване.

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: